• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Sanirano klizište Povoča i asfaltiran lokalni put prema Solakovićima Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 12 Kol 2015 11:59

DSC 0513U Povoči MZ Ljubina danas su završeni radovi na sanaciji klizišta i asfaltiranju dijela puta uz ovo klizište, koje je pokrenuto prošlogodišnjim majskim poplavama.
Sanacija klizišta na ovom lokalitetu koštala je 58.000,00 KM. 
Asfaltiran je i lokalni put u dužini od 700 m, od magistralne ceste do raskršća prema Solakovićima i u dijelu klizišta Povoča, za čiju realizaciju su utrošena novčana sredstva u iznosu od 76.000,00 KM.
Novčana sredstva za realizaciju ovih Projekata obezbjeđena su u Budžetu Općine Ilijaš a Izvođač radova je firma "Halilović" d.o.o. Ilijaš.

Općinski načelnik g. Akif Fazlić je istakao da je: "Prošle godine ovdje bilo alarmantno i teško stanje. Ovo klizište je praktično presjeklo putnu komunikaciju i dovelo u pitanje stvaranje jedne akumulacije koja bi zaista nanijela ogromne štete.  DSC 0514
Možemo reći da je u potpunosti sanirano klizište u Povoči kao i putna komunikacija koja vodi prema naseljma Solakovići - Povoča - Uštovići– Korita.
Oko 200.000,00 KM iz Budžeta Općine Ilijaš je obezbijeđeno za sanaciju šteta koje su izazvale prošlogodišnje poplave.  Kroz Operativni plan i Budžet smo posebno naglasili da želimo ono što je započeto u 2014. godini završiti i sanirati. Imamo kontinuiranu saradnju sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, Vladom Kantona Sarajevo i očekujem da će se u toku jeseni krenuti sa sanacijom klizišta u Srednjem i Čevljanovićima".

G. Fuad Babić stručnjak za klizišta u Zavodu za izgradnju KS je rekao da: "je klizište Povoča veliko klizište i ozbiljan problem. Naime, prošlogodišnje padavine su prijetile da presijeku korito rijeke Povoča i samim tim formira jedno jezero koje bi dovelo do nesagledivih posljedica.
Uz ovu sanaciju klizišta sanirali smo i rekonstruisali i pristupnu saobraćajnicu, kao i još jedno klizište na ovom području koje je također bilo opasno. Mislimo da smo dobar posao uradili ali sa klizištima nikada ne možemo biti u potpunosti sigurni.
U narednom periodu potrebno je održavati i kontrolisati ovo sanirano klizište a uspostavit ćemo i monitoring i pratiti rezultate sanacije".DSC 0515

Stanovnik ovog dijela Općine Ilijaš a ujedno i viječnik Općinskog vijeća Ilijaš, g. Akif Bešlija, zahvalio se Općinskom načelniku, nadležnoj službi, Zavodu za izgradnju KS i Izvođaču radova na dobroj saradnji i pomoći i istakao da se realizacijom ovakvih projekata stvaraju bolji uslovi za povratak stanovništva na ovo područje kao i uslovi za poljoprivredne djelatnosti, kojom se bavi većina stanovništva ovog područja .

Predstavnik Izvođača radova firme "Halilović" d.o.o. Ilijaš g.Armin Matoruga je rekao da su: "radovi bili zahtjevni. Klizište je oštetilo korito rijeke. Prvo je osigurano gradilište, potom se pristupilo čišćenju terena od mase zatim čišćenje šiblja. Urađene je drenaža, postavljeni gabioni, završeno je uređenje korita rijeke potom asfaltiran put. Oko 1500 m³ mase koja je stvorena prilikom klizišta je odvezena s ovog područja. Radovi su trajali mjesec dana"

G. Meho Tabaković – Predsjednik Savjeta MZ Ljubina je naglasio da je sanacija klizišta u Povoči od ogromnog značaja. Na području Općine Ilijaš, zbog geografskog položaja MZ Ljubina bila  je najviše pogođena elementarnim nepogodama. G. Tabaković se također zahvalio Općinskom načelniku što je uvrstio sanaciju ovog klizišta u Operativni plan.

"Klizište je bilo obimno i opasno ali uz pomoć svih faktora koji su zaduženi i angažovani ono je brzo usmjereno i evo nakon godinu dana sanirano. Kamioni su sedmicama vozili kliznu masu koja je zaustavljena gabionima. Sada je zasađeno i mlado drveće. Nadam se da klizište neće pokazati svoje čudi ubuduće. Korito je regulisano, put asfaltiran i malo uzdignut uz korito tako da je sada stanje bolje nego što je bilo", rekao je G. Iljko Barić mještanin MZ Ljubina.

U aprilu je sanirano i klizište na putu prema Solakovićima. Za sanaciju ovog klizišta iz Budžeta Općine Ilijaš je izdvojeno 40.000,00 KM.  

DSC 0523

 
Asfaltiranje puta u Podlugovima Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 12 Kol 2015 06:55

DSC 0733Jučer je završeno asfaliranje 500 m puta u Podlugovima, naselje Makljen – Ina.
Ukupna vrijednost Projekta je 43.000,00 KM od čega su građani učestvovali sa 10.200,00 KM, a preostali dio je obezbijedila Općina Ilijaš.
Izvođač radova je firma "Halilović" d.o.o. Ilijaš, a nadzor nad izvođenjem radova vrši firma "ARTING BH", d.o.o. Sarajevo.
Ovo je samo prva faza realizacije ovog značajnog projekta. U narednom periodu očekuje se asfaltiranje lokalnih puteva prema Sovrlama, Vratuši i u Malešićima.

 
Direktor JU "Dom zdravlja KS" u posjeti Općini Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 06 Kol 2015 11:24

domzdravlja2Prim. dr. Milan Mioković, direktor JU"Dom zdravlja Kantona Sarajevo" sa svojim saradnicima posjetio je danas Općinu Ilijaš gdje se sastao sa Općinskim načelnikom, Pomoćnicom općinskog načelnika u Službi za privredu finansije i investicije g. Merimom Osmanović i Pomoćnicom općinskog načelnika u Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove g. Melihom Avdibegović.

Sastanak je održan na temu aktuelne problematike oko nadziđivanje zajedničkog objekta Doma zdravlja Ilijaš i zgrade Općine Ilijaš kao i otvaranje RTG kabineta.
Na samom početku sastanka Općinski načelnik je poželio dobrodošlicu gostima i upoznao prisutne sa aktivnostima koje su do sada vođene sa predstavnicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i problemima oko tenderske procedure pri nabavci rendgen aparata.

"Za projekat nadziđivanja zajedničkog objekta Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš projektna dokumentacija je završenja, tenderska procedura također, ostalo je da se potpiše Ugovor sa izvođačem radova. Nažalost Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uslovilo Saglasnost za nadziđivanje objekta rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo.
Ukupna vrijednost Projekta je cca. 1.200,000,00 KM. Tom investicijom Dom zdravlja Ilijaš dobit će  oko 500 m2 prostora, a Općina Ilijaš multimedijalnu salu i kancelarijski prostor za rad" istakao je Općinski načelnik na sastanku.
Direktor JU "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" dr. Milan Mioković zahvalio se Općinskom načelniku na dobrodošlici: "drago mi je da Općina Ilijaš ima sluha za razvoj zdravstvene zaštite. Namjera nam je u narednom periodu osnažiti kapacitete Doma zdravlja Ilijaš, kao jednog od Domova zdravlja koji se nalazi na rubnom dijelu Kantona Sarajevo sa dosta razuđenom strukturom. Nažalost administrativne i druge barijere su učinile svoje ali nastojat ćemo u narednom periodu timski djelovati i što prije otvoriti RTG kabinet i krenuti sa realizacijom projekta nadziđivanja", naglasio je na sastanku dr. Mioković. ADOMZDRAVLJADirektor OJ Dom zdravlja Ilijaš g. Nijaz Štitkovac je istakao zadovoljstvo saradnjom sa Općinom Ilijaš i naglasio da je: "nabavka rendgen aparata dugo trajala, aparat je konačno stigao, imali smo malih problema oko instalacije aparata ali i to smo riješili. Ostaje još da se riješe proceduralne stvari oko pribavljanja saglasnosti nadležnog Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Što se tiče nadziđivanja objekta Dom zdravlja Ilijaš će dobiti 500m2 prostora i tu je planirano CBR i CMZ".
Na sastanku je bilo riječi o mogućim poboljšanjima uslova rada Ambulanti porodične medicine na području Općine Ilijaš kao i otvaranju Apoteke u Mrakovu.
Na kraju sastanka je zaključeno da se u narednom periodu održi još jedan sastanak na temu realizacije projekta nadziđivanje zajedničkog objekta Doma zdravlja Ilijaš sa predstavnicima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, i da se zbog zadovoljavanja proceduralnih i zakonskih procedura čeka na usvajanje rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo.
Na kraju sastanka Općinski načelnik i direktor JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo zajedno sa saradnicima posjetili su RTG kabinet Doma zdravlja Ilijaš.

 
U toku pripreme za usvajanje RP "Stari Ilijaš" i RP "Savića brdo" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 06 Kol 2015 07:12

RP ILIJASOpćinski načelnik g. Akif Fazlić zajedno sa saradnicima Službe za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš jučer je održao sastanak sa predstavnicima Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Cilj sastanka bio je konsultacije i dogovori u vezi realizacije započetih i planiranje novih projekata, na kojim Općina Ilijaš kontinuirano radi sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Riječ je o projektu nastavka izrade Regulacionog plana "Stari Ilijaš" i Regulacionog plana "Savića brdo".
Kada je u pitanju izrada Regulacionog plana "Stari Ilijaš" do sada je izvršeno geodetsko snimanje postojećeg stanja na terenu i izvršeneni su inženjersko-geološke karakteristike terena. U toku je priprema koncepta plana.
Općina Ilijaš je dostavila zahtjev za ugrađivanje određenih inicijativa u plan a također proslijeđeni su i zahtjevi koji su u Službu za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove pristigli od strane pravnih i fizičkih lica.
Kada je u pitanju Regulacioni plan "Savića brdo" u toku je izrada Elaborata o inženjersko-geološkim karakteristikama terena i Elaborata ažurne geodetske podloge.
Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti svoje prijedloge za ugradnju u Regulacioni plan u Službu za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš.
Nakon izrade Elaborata slijedi izrada koncepta plana.
Podsjetimo već je usvojen Regulacioni plan "Podlugovi 1" na koji je Općinski načelnik uputio određene inicijative za korekciju ali koje bitno ne utiču na već usvojeno organizovanje prostora.

Obzirom da je u toku izmjena "B" faze izmjena i dopuna prostornog plana Kantona Sarajevo dogovorena je i Javna rasprava na Nacrt predmetnog plana, koja će se održati u četvrtak, 20.08.2015. godine u 10:00 u prostorjima sale Općinskog vijeća Ilijaš.
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da daju svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt plana.

 
Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilijaš za 2014. godinu Ispis Email
Ponedjeljak, 03 Kol 2015 00:00

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH" br. 49/06 i 51/09), člana 7., 37. i 38. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji BiH ('Službene novine Federacije BiH' br. 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), člana 55. i 104. Statuta općine Ilijaš - prečišćeni tekst ('Službene novine Kantona Sarajevo' br.20/09), te člana 99. i 102. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj XXXII sjednici održanoj 14.07.2015. godine, donijelo je:

pdfsmall

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2015. GODINU  

 

 
<< Početak < « 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
 


 
Odluka o određivanju biračkih mjesta na području Općine Ilijaš
 

 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1910
mod_vvisit_counterJuče2163
mod_vvisit_counterOva sedmica12979
mod_vvisit_counterOvaj mjesec60063