• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Sve veće interesovanje za istraživanja na Kopošićima Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 01 Srp 2015 13:39

DSC 0635Danas je ekipa TV Liberty posjetila lokalitet Nekropole stećaka na Kopošićima gdje je prethodnih dana stručni tim arheologa i profesora Filozofskog fakulteta uz novčanu i tehničku podršku Općine Ilijaš vršili arheološka istraživanja i gdje su otkrivena vrijedna i senzacionalna otkrića.
Ovom prilikom ekipa ove eminentne TV kuće posjetila je i Općinskog načelnika g. Akifa Fazlića, koji je tom prilokom u izjavi rekao:
" - Ova otkrića su zaintegrirala javnost i Ilijaš stavili u plan interesovanja. Zadovoljstvo je da su ljudi koji rade na istraživanjima došli do saznanja sa naučnog, historijskog i stručnog aspekta. Ova istraživanja su svjedočenja povijesti koju je jako je bitno očuvati. Generalno kao siromašno društvo sve se manje bavimo kulturno-historijskim nasljeđem. Općina Ilijaš je pokrivena historijskim nasljeđem, stari gradovi, stećci. . . Na području Općine Ilijaš imamo sedam nacionalnih spomenika. Izdvojiću graditeljsku cjelinu Stari Grad Dubrovnik, Nekropolu stećaka Kopošići, Nekropolu stećaka Mramorje, koju smo izmjestili u zaštičeni pejsaž Bijambare, a prvobitno uradlili restauraciju i čišćenje stećaka i ova Nekropola je dostupna svim posjetiocima zaštićenog područja. U saradnji sa Federalnim institucijama (Federalno Ministarstvo prostornog uređenja) realizovali smo projekat uređenja pristupnog puta u dužini 4,5km čime smo ove nacionalne spomenike učinili dostupnim naučnoj i široj javnosti, a svemu ovome prethodilo je deminiranje šireg terena oko Graditeljske cjeline stari Grad Dubrovnik.. Grupa eminentnih stručnjaka koji su prethodnih dana radili na istraživanjima nekropole impresionirani su onim što su pronašli na ovom lokalitetu i to je bitno ne samo za Ilijaš nego i za čitavu Bosnu i Hercegovinu".

Na pitanje "Koliko je teško lokalnoj zajednici brinuti o spomenicima i iznači sredstva za njihovo održavanje? Koliko imate podršku većih nivoa vlasti?", Općinski načelnik je odgovorio:

" - Ono što je bitno, a što je država uradila jeste da je Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika proglasila ova područja nacionalnim spomenicima i na taj način ih zaštitila. Najveći problemi su finansijske naravi. Neophodno je posvetiti pažnju restauraciji i zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa i učiniti ih dostupnim javnosti. Lokalna zajednica i lokalne isntitucije najviše iniciraju i pokreću realizaciju ovih projekata, kandiduju ih nadležnim institucijama za očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa" .

Kompletan prilog možete pogledati 12.07.2015. godine u 19:30 na BHRT-u.

 
I u septembru nastavak projekta slušne i govorno-jezičke rehabilitacije Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 01 Srp 2015 10:48

DSC 0632Već nekoliko godina Općina Ilijaš u saradnji sa SOS dječijim selom Bosne i Hercegovine- SOS Društveni centar “Hermann Gmeiner” sa sjedištem u Sarajevu, na čelu sa direktoricom Programa SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine g. Azeminom Vuković implementiraju Ugovor o   o pravima, obavezama i odgovornosti pri realizaciji projekta slušne i govorno- jezičke  rehabilitacije učenika osnovnih škola s područja Općine Ilijaš.

Tim povodom danas je u sali Općinskog vijeća Ilijaš pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Općine Ilijaš g. Sanja Zagorac-Jozić održažala sastanak sa  direktoricom Programa SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine g. Azeminom Vuković, pedagogicom OŠ “Srednje” g. Dženitom Kulo-Čehajić, g. Almirom Osmanović pedagogicom OŠ “Podlugovi” te dipl.socijanom radnicom u OŠ “Hašim Spahić” i “Stari Ilijaš” g. Aldinom Salkić s ciljem dogovaranja dalje, intenzivnije saradnje na realizaciji ovog značajnog projekta.

U Izvještaju o realizaciji  Projekta govorno-jezičke rehabilitacije djece školskog uzrasta sa područja Općine Ilijaš  za period maj – juni 2015. godine, SOS Društvenog centra “Hermann Gmeiner” navodi se da je u drugom polugodištu školske 2014/2015 govorno – jezička rehabilitacija provodila u OŠ "Stari Ilijaš". Na rehabilitaciju su dolazila djeca iz područnih škola i djeca iz OŠ "Hašim Spahić".
Tretmani su se izvodili jedanput sedmično u trajanju od 2,5 sata, te je provedeno ukupno 12,5 sati rehabilitacije. U ovom vremenskom periodu provedeno je ukupno 25 rehabilitacijskih tretmana, kojima su bili obuhvaćeni učenici sa različitim govorno-jezičkim smetnjama i teškoćama u učenju, uzrasta od prvog do šestog razreda osnovne škole.
S obzirom na veliki broj djece koja trebaju govorno-jezičku rehabilitaciju, te na ograničen broj sati rehabilitacije, rehabilitacijski tretmani provođeni su u paru, grupno sa djecom koja su imala blaže artikulacijske teškoće,  i individualno sa djecom sa težim govorno-jezičkim teškoćama u seansama od 30 minuta.
Najveći broj djece koja su uključena na tretman ima poremećaje atikulacije više glasova  te im je zbog toga potreban veći broj tretmana i duži period za potpuno završavanje tretmana. DSC 0633
Uzimajući u obzir i činjenicu da procesom govorno-jezičke rehabilitacije nisu samo obuhvaćena djeca sa artikulacijskim smetnjama, već i djeca koja imaju teže govorno-jezičke teškoće, teškoće u učenju, djeca sa posebnim potrebama, te djeca sa poremećajima iz autističnog spektra, koja zahtijevaju kontinuiranu rehabilitaciju, samim tim evidentna je i  potreba za nastavkom provođenja ovog projekta u osnovnim školama.
Pored tretmana, obavljeni su savjetodavni razgovori sa roditeljima, koji su upućeni u dalji rad sa djecom, te praćenje dječijeg napretka.

Na sastanku je zaključeno da je potrebna kontinuiranost rehabilitacije i provođenje projekta tokom cijele školske godine, jer statistički podaci SOS Društvenog centra “Hermann Gmeiner” pokazuju da se kod 60% od testirane djece na području Općine Ilijaš pokazala potreba za pružanjem usluga logopeda.
Na sastanku je definisano da će se početkom septembra školske 2015/2016 godine, u svim osnovnim školama na području Općine Ilijaš, provesti procjena govorno-jezičkog statusa učenika prvih razreda. Nakon utvrđenog stanja nastavit će se provođenje govorno-jezičke rehabilitacije prema ustaljenom načinu rada a otvorena je mogućnost da djeca starijih razreda koja imaju poteškoće u govoru pristupe testiranju i da se ovaj tretman provodi i sa djecom starijeg uzrasta.
Općina Ilijaš je iz Budžeta za 2015. godinu za ovu namjenu izdvojila 6.000,00 KM.

 
Održana Manifestacija sjećanja na bosanskog šehida i gaziju iz Misoče Ibru Talića Ispis Email
Autor Aida Muratović   
Petak, 26 Lip 2015 11:32

talic1-300x225U organizaciji MZ Misoča i Odreda „Tale“ obilježena je manifestacija „Ibro Talić“ učenjem Ja sina i Fatihe i polaganjem cvijeća na mezarju u Gornjoj Misoči i na spomen obilježju šehidima i poginulom Taliću na jednoj od najznačajnijih kota odbrane Misoče na brdu Haluge.
-Prošle su 23 godine od pogibije našeg šehida, bosanskog gazije koji je dao svoj život za plodove koje danas ubiremo. Ovaj datum borci Odreda Tale baštini kao dan sjećanja na Ibru Talića i ostale šehide koji su dali živote za odbranu Misoče. Kada je bilo najteže, borci su ginuli za neke ideale i željeli su odbraniti ono što se odbranitinije moglo. Misoča je mala, ali je toliko dala žrtava i šehida da se to ne smije zaboraviti, poručio je predsjednik Odreda „Tale“ Salahudin Matoruga.
Historijski čas o strateškom značaju Misoče za odbranu Bosne i Hercegovine održao je komandant 126. Ilijaške brigade Meho Mešetović.

Opširnije...
 
Zamijenjeni prozori na zgradi Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 24 Lip 2015 10:04

adha1Prethodnih dana na zgradi Općine Ilijaš završeni su radovi na zamjeni starih i dotrajalih prozora. Riječ je o projektu utopljavanja javnih objekata, koji zajednički finansiraju Općina Ilijaš i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Ukupna vrijednost projekta je 98.106,98 KM , od čega je Općina Ilijaš u Budžetu za 2015. godinu obezbijedila novčana sredstva u iznosu od 48.106.98 KM, a Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 50.000,00 KM. opcina1

Izvođač radova bila je firma "FADŽ-COMPANY" d.o.o. Ilidža a nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma "ARTING BH" d.o.o. Sarajevo.

Zgrada Općine Ilijaš sagrađena je 1960. godine i čine je dva krila: u jednom krilu smještene su Službe za upravu općine Ilijaš, a u drugom krilu zgrade Službe JU” Dom zdravlja Kantona Sarajevo” OJ Dom zdravlja Ilijaš. Zgrada je u prethodnom ratu pretrpjela značajna oštećenja koja nisu nikada sanirana jer od reintegracije Općine 1996. godine do danas nisu ulagana sredstva u sanaciju ovog objekta. Jedan od najvećih problema je ravni krov koji apsolutno ne odgovara podneblju u kojem živimo, zbog čega su prisutni stalni problemi sa prokišnjavanjem. općina2

Sve ovo je opredjelilo izvršnu i predstavničku vlast da u Budžetu Općine Ilijaš planiraju novčana sredstva za rekonstrukciju zgrade Općine Ilijaš kao i projekat nadziđivanja jednog sprata nad dijelom zgrade koji koristi Općina Ilijaš, čime će se dobiti multifunkcionalna sala i kancelarijski prostor i dva sprata, tj. cca 500m² korisne površine nad dijelom koji koristi Dom zdravlja u Ilijašu.

Prije realizacije samog projekta nadziđivanja planirana je rekonstrukcija i izmjena dotrajale i stare 55 godine, vanjske stolarije, koja je uspješno i zamijenjena. Projektom je planirana i izrada termo fasade na objektu.

Sistemsko upravljanje energije neće samo smanjiti javnu potrošnju nego i zagađenje i emisiju štetnih gasova, kao i razvijati svijest o spoznaji i važnosti energetske efikasnosti, ujedno će se obezbijedit i bolji uslovi rada uposlenih te urediti izgled zgrade koja je jedna od najoštećenijih u užem urbanom dijelu Općine Ilijaš.

 
Sanacija puteva i klizišta u MZ Ljubina Ispis Email
Autor Nermina Durić-Kahvedžić   
Srijeda, 24 Lip 2015 07:10

solakovici5-150x150Na području MZ Ljubina ovih dana nastavljeni su radovi na sanaciji puteva na dionici Povoča- Solakovići-Korita, oštećenih u prošlogodišnjim poplavama. Finansijska sredstva za ovaj projekat objezbjedio je Zavod za izgradnju KS u saradnji sa Općinom Ilijaš. U sklopu sanacije puta istovremeno se radi i na saniranju klizišta u Povoči koje je po svom obimu bilo jedno od najvećih na prostoru općine Ilijaš u prošlogodišnjim vremenskim neprilikama.kliziste2-150x150

 
<< Početak < « 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 


 
Odluka o određivanju biračkih mjesta na području Općine Ilijaš
 

 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2020.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas2065
mod_vvisit_counterJuče2379
mod_vvisit_counterOva sedmica11921
mod_vvisit_counterOvaj mjesec40971