• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
U MZ Stari Ilijaš asfaltirano 250 m puta Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 04 Tra 2016 06:55

stariilijaasU MZ Stari Ilijaš, u naselju Spahin do u petak je završeno asfaltiranje dijela puta u dužini od 250 m. Ukupna vrijednost projekta je cca 16.000,00 KM. Asfaltiranje puta je sufinansirano od strane građana ove mjesne zajednice koji su prikupili 5.000,00 KM a Općina Ilijaš je iz Budžeta izdvojila 10.000,00 KM za realizaciju ovog projekta.
U petak je završeno i asfaltiranje dijela puta u Podlugovima u dužini od 122 m.
Vrijednost ovog projekta je 8.745,00 KM, koji je također realizovan udruženim sredstvima građana i Općine Ilijaš.
Izvođač radova je firma "Halilović" d.o.o. Ilijaš a nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma "Arting BH" d.o.o. Sarajevo.

 
Održano općinsko takmičenje iz informatike Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 31 Ožu 2016 12:40

TakmicenjeDanas je u Osnovnoj školi "Srednje" održano općinsko takmičenje iz informatike za učenike VIII i IX razreda osnovnih škola.
Na takmičenju je učestvovalo pet škola sa područja naše općine. Takmičenje je bilo ekipno a najviše bodova osvojila je OŠ "Srednje" sa osvojenih maksimalnih 100 bodova. Drugo mjesto zauzela je Osnovna škola "Đulistan", zatim Osnovna škola "Podlugovi", potom Osnovna škola "Hašim Spahić" i Osnovna škola "Stari Ilijaš"
Našu općinu, će na Kantonalnom takmičenju, predstavljati Osnovna škola "Srednje".

Općina Ilijaš je svim učesnicima takmičenja obezbijedila sendviče i sokove a za prvoplasirana tri mjesta diplome i novčane nagrade.
Učenicima i nastavnicima zahvaljujemo na učešću u takmičenju, čestitamo na postignutim rezultatima i želimo mnogo sreće na Kantonalnom takmičenju.

 
Održana 39. Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 31 Ožu 2016 12:21

39OV1Danas je u velikoj Sali Općine Ilijaš održana 39. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš sa 22 tačke dnevnog reda. Sjednicu je vodio Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš g. Damir Filipović.
Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice i upućivanja vijećničkih pitanja i inicijativa na dnevnom redu našao se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2015. godinu JU „KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“, sa Izvještajem manifestacije „Ilijaški dani 2015“ i Izvještajem o održavanju i finansijskim efektima Antenskog stuba Karašnica. JU „KSC I RADIO ILIJAŠ“ je centar svih kulturnih i sportskih dešavanja na području Općine Ilijaš u kojoj su tokom prethodne godine održane brojne manifestacije. Prema finansijskom Izvještaju ova ustanova je ostvarila prihode u 2015. godini u iznosu od 408.022,00 KM od čega su prihodi Općine kao osnivača ove ustanove iznosila 271.916,60 KM. Ustanova je također bila i organizator Manifestacije „Ilijaški dani 2015“, koja je postala prepoznatljiv brend i svake godine ugosti veliki broj posjetioca. Tokom manifestacije održavaju se brojni kulturni, sportski i edukativni sadržaji, učešće na manifestaciji zauzima veliki broj umjetnika iz svijeta filma, pozorišta, likovne umjetnosti i muzike te mnogobrojna sportska i kulturna udruženja i kolektivi. Veliko interesovanje za ovu manifestaciju pokazuju i trgovci, privrednici. Prihodi ostvareni od ove manifestacijen u 2015. godini su 16.000,00 KM.
Odlukom Općinskog vijeća Ilijaš iz 2013. godini JU je ustupljeno pravo korištenja nad infrastrukturnim objektima Antenski stub i kućica na lokaciji Karašnica. Ostvareni prihodi od Antenskog stuba u 2015. godini iznosili su 71.675,64 KM. Izvještaj o radu kao i Plan rada JU za 2016. godinu podržan je od strane vijećnika.
Na 5. tački dnevnog reda našao se Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu. U 2015. godini  prihodi u Budžetu Općine Ilijaš ostvareni su u iznosu od 9.227.643,00 KM, a ukupni rashodi su iznosili 9.177.800,00 KM.
Bruto plaće i naknade uposlenim ostvareni su u iznosu od 1.607,299,00 KM, izdaci za materijal i usluge iznosili su 826.598,00 KM, Općina Ilijaš je u formi tekućih transfera imala izdatke u iznosu od 2.097,596,00 KM. Kapitalni transferi Općine Ilijaš ostvareni su u iznosu od 4.407.250,00 KM, od čega je za rekonstrukciju cesta i mostova izdvojeno 1.308.667,00 KM. Budžetska rezerva u iznosu od 68.069,00 KM utrošena su na razne vidove pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe.
Na ovoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stari Ilijaš“ . Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stari Ilijaš“ donesena je u cilju urbanog uređenja područja naselja. Cilj izrade Plana je preispitivanje prostornih mogućnosti područja za interpolaciju nove gradnje uvažavajući postojeće stanje i potrebu za kvalitetnije saobraćajno rješenje, preispitivanje dosadašnjih planskih opredjeljenja, opremanje područja društvenom infrastrukturom, te potrebnom mrežom komunalne i energetske infrastrukture.
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na plan utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma u iznosu od 150.000,00 KM za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture po slijedećim prioritetima: sufinansiranje puta Udrabi – Gajine u iznosu od 60.000,00 KM, rekonstrukcija put Srednje prema Željezničkoj stanici 70.000,00 KM i spajanje zaseoka u Gaju MZ Kamenica u iznosu od 20.000,00 KM.
Postupajući po presudi Ustavnog suda kojom je Zakon o komunalnoj čistoći i Zakon o komunalnim djelatnostima proglašeni kao neustavni jer nisu ispoštovane procedure u donošenju Zakona, na ovoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš vijećnici su dali Saglasnost Skupštini Kantona Sarajevo na prijedloge navedenih Zakona.
Vijećnici su jednoglasno podržali Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u površini od 78 m2 u K.O. Ilijaš Grad u iznosu od 100,00 KM/1m2, u površini od 38 m2, 329 m2 i 279 m2 upisane u K.O. Sp_ Srednje. Naknada na ime ovog neizgrađenog zemljišta iznosi 12,00 KM/m2 i u površini od 690 m2 upisane u K.O. Stomorine u iznosu od 15,00 KM/1m2.
OVD2Usvojena je Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra u postupku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid za K.O. Kamenica, kojom se utvrđuje visina naknade za vršenje usluga iz ove  oblasti. Naknada za vršenje usluga plaćat će se u iznosu od 30,00 KM do 60,00 KM sve u zavisnosti od veličine posjeda.
Na ovoj sjednici usvojene su Odluka o izmjeni člana 2. Odluke Općinskog vijeća Ilijaš, broj: 01/1-02-222-10/16 od 28.01.2016. godine, Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca pasa i domaćih mački, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i psima lutalicama na području Općine Ilijaš kao i Odluka o upotrebi znakovnog jezika u Općini Ilijaš.
Vijećnici nisu podržali Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Apartmansko naselje Sovrle 1“.
Informacija o provođenju Zakona o matičnim knjigama, Informaciju o dodjeli općinskih stipendija kao i Informaciju o radu Službe socijalne zaštite Ilijaš za 2015. godinu primljene su k znanju.

 
O G L A S Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 31 Ožu 2016 07:21

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA
PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA


Obavještavamo vas da će od 01.04.2016. godine u mjestu KAMENICA  početi  izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja za katastarsku općinu KAMENICA.
Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu čije se nekretnine nalaze na području katastarske općine Kamenica, uputiti, najkasnije osam dana prije izlaganja podataka na javni uvid poseban poziv, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije kako bi dali saglasnost na podatke upisane u Popisnom listu.Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini KAMENICA da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini KAMENICA dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe u postupku izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja na javni uvid.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica.

Izlaganje na javni uvid podakata premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi MZ Kamenica, Kamenica bb.

 
Volonterski rad završilo 15 volontera u Općini Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 30 Ožu 2016 10:54

volonteriPomoćnica načelnika u Službi za opću upravu i lokalnu samoupravu g. Alma Imamović, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti g. Sanja Zagorac-Jozić, pomoćnica načelnika u Službi za privredu, finansije i investicije g. Merima Osmanović i stručni saradnik u Službi za boračko invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica g. Zahid Muratović u ime Općinskog načelnika upriličili su prijem za volontere koji su uspješno obavili volonterski rad u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Ilijaš u trajanju od 12 mjeseci. Riječ je o 15 mladih visoko obrazovanih kadrova koji su volonterski rad počeli 01.04.2015. godine. Ovi mladi ljudi, osim u Općini Ilijaš volonterski rad su obavljali u JU "KSC I RADIO ILIJAŠ", JKP "Vodostan" Ilijaš i Crvenom križu Ilijaš.
Iskustvom stečenim tokom proteklih mjeseci stekli su pravo polaganja javnog ispita nakon čega će biti konkurentniji na tržištu rada. Prema riječima volontera stečeno iskustvo će im biti od velike koristi, te se nadaju da će im pomoći pri pronalasku posla, jer su imali priliku naučiti kako funkcioniše organ uprave, kancelarijsko poslovanje, rad sa strankama i ostali poslovi iz nadležnosti organa uprave. Na kraju prijema zahvalili su se Općinskom načelniku i saradnicima na pruženoj prilici i na znanju koje su na njih prenijeli, a pomoćnici Općinskog načelnika su poželjeli puno sreće kako na profesionalnom tako i na ličnom i porodičnom planu. 

 
<< Početak < « 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas114
mod_vvisit_counterJuče2075
mod_vvisit_counterOva sedmica4372
mod_vvisit_counterOvaj mjesec40400