• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Uskoro nastavak opremanja Planinarskog doma "Krivajevići" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 12 Kol 2016 08:06

PlaninarskiDomKIzmjenama i dopunama Budžeta općine Ilijaš za 2016.godinu, usvojenim na 42. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, planirana su sredstva za "Postizanje pune energetske efikasnosti" na objektu planinarskog doma Krivajevići.
Donošenjem Odluke o odobravanju finansijskih sredstava od strane Općinskog načelnika, Planinarskom društvu Bijambare doznačena su finansijska sredstva u iznosu od 10.000,00KM za sufinansiranje projekta "Postizanje pune energetske efikasnosti" i sufinansiranje ugradnje i nabavke podnih podloga i potrebnih sanitarija za planinarski dom Krivajevići.
Projekat "Postizanje pune energetske efikasosti" Općina Ilijaš će sufinansirati zajedno sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, koje je za ovu namjenu odobrilo 10.000,00KM putem Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, na koji je apliciralo Planinarsko društvo Bijambare.
Podsjetimo, gradnja planinarskog doma "Krivajevići" započeta je 2012. godine, nakon što je Skupština Kantona Sarajevo donijela Odluku o kupovini planinarskog doma "Bijambare" uz naknadu u iznosu od 130.000,00KM. Odlukom je  definisano da se sredstva moraju upotrijebiti za igradnju novog planinarskog doma i iz tih sredstava izgrađen je planinarski dom "Krivajevići". Prva faza izgradnje objekta je realizovana u 2013. godini u ukupnoj vrijednosti od 149.222,89KM.
Za završetak objekta potrebno je obezbijedit još 167.687,85KM.
Obzirom da je Planinarsko društvo "Bijambare" brine o ovom objektu, prikuplja značajna sredstva za njegovo opremanje, te dobrovoljnim radom svojih članova aktivno učestvuje u njegovom opremanju, Općinsko vijeće Ilijaš je na svojoj 26. sjednici, održanoj dana, 29.01.2015. godine donijelo Odluku o ustupanju na korištenje zemljišta i objekta planinarskog doma u izgradnji Udruženju Planinarsko društvo "Bijambare", na period od 15 godina.
Osnovni razlog ustupanja ovog objekta Planinarskom društvu "Bijambare" je obezbijeđenje subjektiviteta za buduće apliciranje na Javne pozive viših nivoa vlasti, međunarodnih donatora i stranih ambasada u BiH, kako bi se na taj način obezbijedila  sredstva za završetak gradnje ovog doma.

Realizacija ovog projekta je primjer uspješne saradnje vladinog i nevladinog sektora, koja će u konačnici omogućiti da planinarski dom bude urađen u skladu sa savremenim principima energetske efikasnosti.

Stavljanjem ovog objekta u punu funkciju unaprijedit će se turistička ponuda zaštićenog prirodnog područja Bijambare i općine Ilijaš.

 
Uskoro nove parkovske klupe u užem jezgru grada Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 11 Kol 2016 14:34

SastanakKJKPDanas je Općinski načelnik g. Akif Fazlić održao sastanak sa v.d. direktorom KJKP "Park" g. Ramić Alenom. Na sastanku je dogovorena realizacija Projekta postavljanja 20 novih, modernih parkovskih klupa koja će KJKP "Park" postaviti naredne sedmice u užem jezgru Ilijaša. Riječ je o novim, modernim klupama, naziva "Bosanka", koje će oplemeniti prostor za odmor i rekreaciju i omogućiti građanima da više vremena provode na zelenim površinama te mjestima za šetnju i odmor. Postavljanje klupa planirano je na sljedeće lokacije: uz pješačku stazu pored dječijeg igrališta, u ul. 126. ilijaške brigade sa lijeve i desne strane pored pješačke staze, kod glavnog i bočnog ulaza u džamiju, ispred stambenih zgrada 65, 67 i 69, između zgrada A1 i A2 kao i prema Osnovnoj školi "Hašim Spahić".

Na sastanku je bilo riječi i o budućoj saradnji Općine Ilijaš i JKP "Park".

Općinski načelnik g. Akif Fazlić zahvalio se direktoru KJKP "Park" g. Ramiću na realizaciji ovog projekta, kao i Ministru komunalne privrede i infrastrukture KS g. Senadu Hasanspahiću i Ministru finansija KS Jasminu Halebiću koji su omogućili realizaciju ovog Projekta.

 
Anketiranje o stanju okoliša u KS Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 09 Kol 2016 12:26

DelovatiZastitaSredineU toku je anketiranje građana o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, u sklopu Projekta izrade dokumenta „Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016. – 2021. godina (KEAP)“ (u daljnjem tekstu: Projekt).
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je za realizaciju navedenog Projekta izabralo Konzorcij kojeg sačinjavaju Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i Enova d.o.o. Sarajevo.
U svrhu anketiranja stanovništva Kantona pripremljen je anketni Upitnik za istraživanje javnog mišljenja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, koji možete tražiti od strane predstavnika Vaše mjesne zajednice. 
Upitnik možete popuniti i elektronskim putem, a isti je dostupan na web linku: http://www.enova.ba/anketa-KS.html

Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni odgovori bit će predmet stručne analize nivoa svijesti građana o zaštiti okoliša, mišljenja o stanju okoliša, te prepoznavanja prioritetnih problema u okolišu Kantona Sarajevo. U konačnici, ova analiza će voditi kreiranju akcionog plana zaštite i unapređenja stanja okoliša Kantona Sarajevo.

 
Nastavlja se izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na području Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 09 Kol 2016 11:44

testinelektro1Na području Općine Ilijaš intenzivno se izvode radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji javne rasvjete. U MZ Ilijaš – Grad, u naselju Kadarići postavljeno je 14 novih rasvjetnih tijela i izvršena je iluminacija podvožnjaka. U MZ Ljubinići, u naseljima Čifluk i Balibegovići izvode se radovi na rekonstrukciji javne rasvjete i do sada je postavljeno 8 novih stubova i rasvjetnih tijela u Balibegovićima.
testingelektro2U toku su radovi na postavljanju novih rasvjetnih tijela u MZ Kamenica u naselju Zukići gdje će biti postavljano 10 novih rasvjetnih tijela i u naselju Bibići gdje je planirano postavljanje 9 novih rasvjetnih tijela.
I u naselju Solakovići, prema Taračin Dolu izvode se radovi, gdje je planirano postavljanje 7 novih stubova i rasvjetnih tijela.
Radovi se izvode i u MZ Lješevo, u naselju Stari Drum gdje će biti postavljeno 18 rasvjetnih tijela, a u naselju Odžak 5 novih rasvjetnih tijela.
U MZ Stari Ilijaš u ulici Bosanski put uklonjen je višak stubova i izmješteni kablovi, u naselju Donja Karaula postavljeno je 12 novih stubova i rasvjetnih tijela, a prema naselju Vlaškovo uklonjeni su drveni stubovi.
Predsjednik Savjeta MZ Stari Ilijaš g. Armin Matoruga, u ime građana MZ Stari Ilijaš zahvalio se Općinskom načelniku i resornoj Službi na realizaciji ovog Projekta, te dodao da su sada obezbijeđeni bolji uslovi za kretanje, a samim tim je povećana i sigurnost građana.

testinelektro3Podsjetimo ukupna vrijednost Sporazuma za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne rasvjete je 580.000,00 KM, u sklopu kojeg će biti instalirano 800 novih rasvjetnih tijela. Projekat će se realizovati u 2016. i 2017. godini. U Budžetu Općine Ilijaš za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 255.000,00 KM i u ovoj fazi bit će postavljeno oko 300 novih rasvjetnih tijela.
Izvođač radova je firma Testingelektro d.o.o. Sarajevo.

 
U Općini Ilijaš gradit će se najveći Outlet centar u regionu Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 08 Kol 2016 13:34

OutletCentar1Danas je u Kabinetu Općinskog načelnika upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, koji podrazumijeva izgradnju Outlet centra na području Općine Ilijaš u MZ Ljubnići na 57000 m² prostora. Memorandum su potpisali, u ime Općine Ilijaš Općinski načelnik g. Akif Fazlić i Izvršni direktor firme MAKSAB d.o.o. Sarajevo Adulla Al-Haran. Projekat se odnosi na izgradnju Outlet centra u kojem će biti smješteno 97 trgovinskih objekata koji će uključivati mnoge svjetske brendove po veoma konkuretnim cijenama. U sklopu centra bit će izgrađena i 63 stambena objekta.
OutletCentar2Općinski načelnik je naglasio da je planirana gradnja modernog Outlet centra po svjetskim standardima i implementacija ovog Projekta značajna je ne samo za Općinu Ilijaš, nego i za Bosnu i Hercegovinu. Ključni značaj se ogleda u otvaranju novih radnih mjesta, a prema obećanjima investitora planirano je zapošljavanje preko 300 ljudi.
 "Kroz Memorandum smo izrazili svoje interese, prava i obaveze u realizaciji ovog Projekta,  gdje će Općina sa svoje strane dati značajan doprinos da što prije dođemo u fazu izdavanja potrebnih dozvola. Prva i osnovna aktivnost je da se donese Urbanistički plan koji će omogućit izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola. Već smo održali sastanak u Zavodu za planiranje razvoja KS gdje je prezentiran idejni projekat ovog Outlet centra. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Autocesta FBiH koji su dali svoje sugestije koje je Investitor prihvatio", rekao je Općinski načelnik g. Akif Fazlić.

OutletCwntar3Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je i Ambasador BiH u Kuvajtu g. Mehmed Halilović, koji je naglasio da Ambasada BiH u Kuvajtu kontinuirano radi na promociji BiH u cilju privlačenja stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, te dodao: "Ovakav Projekat omogućava prepoznatljivost BiH i lokalne zajednice. Kada je u pitanju bilateralna saradnja između BiH i Kuvajta mi imamo dobru saradnju. Kuvajt je prva zemlja koja je poslije rata investirala u BiH".

Područje Općine Ilijaš zbog geografskog položaja sve više privlači strane investicije.
Adulla Al-Haran, izvršni direktor firme MAKSAB d.o.o. Sarajevo je rekao: Nakon izgradnje, u ovom objektu će biti uposleno više od 300 radnika. Prioritet u zapošljavanju, uz poštivanje kriterija bit će nezaposleni sa područja Općine Ilijaš. Pristupačna putnu komunikaciju do glavnog grada, položaj između Sarajeva i Zenice, blizina auto puta i velika frekvencija saobraćaja nas je opredijelila da za gradnju ovog centra izaberemo Općinu Ilijaš. Općina Ilijaš se obavezala da će izgraditi pristupni put do objekta i zahvaljujem se Općinskom načelniku i Ambasadoru BiH u Kuvajtu na kontinuiranoj podršci i saradnji".

Prema riječima Općinskog načelnika gradnja Outlet centra bi trebala početi na proljeće 2017. godine.


 

 
<< Početak < « 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 altalt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
 

alt


alt


alt

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1067
mod_vvisit_counterJuče1338
mod_vvisit_counterOva sedmica3772
mod_vvisit_counterOvaj mjesec4882