• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Obilježen Dan JU OŠ "Srednje" Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Srijeda, 27 Tra 2016 12:25

danskolesrednje1Danas je u JU Osnovnoj školi "Srednje" svečano obilježen Dan škole. Proslavi Dana škole prisustvovali su predstavnici Ministarstava KS, Prosvjetno-pedagoškog zavoda, direktori osnovnih i srednjih škola s područja Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Općine Ilijaš, vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš, učenici, roditelji, uposlenici, penzionisani uposlenici i brojni drugi gosti.
danskolesrednje2Na samom početku svečanosti prisutnim se obratio direktor škole g. Refik Kurtović, koji je ovom prilikom čestitao Dan škole, zahvalio se gostima na odzivu te istakao: "Posebno želim da se zahvalim Općini Ilijaš i Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo koji su nam ove godine pomogli da saniramo posljedice poplava iz 2014. godine, da saniramo korito rijeke Rače u dijelu koji je bio oštećen u maju 2014. godine. Koristim priliku da najavim jedan kapitalni projekat koji bi se trebao ove godine realizovati i time završiti sa projektom utopljavanja naše škole. To je projekat vrijedan 364.000,00 KM, koji će biti finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke, a nosilac aktivnosti će biti Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Projektom ćemo sanirati fasadu na preostalom dijelu, zamjeniti stolariju i grejna tijela i time poboljšati uslove boravka učenika u našoj školi".
danskolesrednje3U ime Općinskog načelnika i Službe za društvene djelatnosti prisutnim se obratila Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti g. Sanja Zagorac-Jozić. "Svim učenicima, uposlenicima, roditeljima, a posebno penzionisanim uposlenicima škole čestitam Dan škole i ovaj lijepi jubilej kada sumiramo sve što je postignuto u prethodnoj školskoj godini. S posebnim zadovoljstvom uvijek dolazimo u ovu školu iako je najjudaljenija od samog administrativnog centra općine jer želimo da ova djeca imaju podjednake uslove za učenje i za rad kao i djeca koja su u centru Ilijaša. Posebno mi je drago što svaki put vidimo da se ambijent oko škole uljepšava, poboljšava sigurnost i stvaraju uslovi za ugodniji boravak djece i uposlenika u ovoj školi", rekla je u svom obraćanju g. Zagorac-Jozić.

danskolesrednje4Učenici škole su kroz prigodnu prezentaciju prisutnim prikazali postignute rezultate na općinskim i kantonalnim takmičenjima, ali i realizovane infrastrukturne projete u prethodnoj godini.
Za kulturno-umjetnički dio programa pobrinuli su se učenici svih razreda centralne i područnih škola.
Podsjetimo, sadašnji objekat OŠ "Srednje" sagrađen je 1981. godine u okviru programa 1000 škola u Bosni i Hercegovini.  Za vrijeme proteklog rata škola je potpuno devastirana i zatečena je nakon reintegracije u vrlo lošem stanju,  tako da je bilo potrebno kompletno renoviranje kako bi se mogla organizirati nastava.
Renoviranje je počelo 1997.g sa vrlo skromnim finansijskim sredstvima kako bi učenici imali samo osnovne uvjete za rad  za odvijanje nastavnog procesa.  Školu trenutno pohađa 257 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja. U sastavu škole egzistiraju i područne škole u Dragoradima, Gajevima i Kamenici.
Škola se nalazi u brdsko-planinskom predjelu Općine Ilijaš i pokriva široko školsko područje od cca 250 km2.

 
Održana 40. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 26 Tra 2016 12:18

AprilOV2Danas je u sali Općine Ilijaš održana 40. sjednica Općinskog vijeća. Sjednicu je vodio Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš g. Mahir Dević, a na dnevnom redu nalazilo se  12 tačaka.
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su raspravljali o Izvještaju JKP "Vodostan" o radu i poslovanju za period 01.01.-31.12.2015. godine. Prema izvještaju u 2015. godini vodosnadbijevanje je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških uslova bilo otežano u periodu juli i august, kada se zbog nedostatka vode na izvorištu provodila redukcija u trajanju od 15 dana. U 2015. godini uz finansijsku podršku Općine Ilijaš izvršeni su i radovi na izgradnji vodovodne mreže u Industrijskoj zoni "Luka", Ljubinićima, Gornjim Malešićima, Spahinom Dolu.  Također je rađeno i na rekonstrukciji kanalizacioone mreže u Mrakovu, Sovrlama, Kamenici, Ilijašu, Vratuši i Kadarićima. Iako se poduzimaju određene aktivnosti JKP "Vodostan" suočava se sa problemom gubitka vode koji iznose cca 41% od ukupne količine vode isporučene u vodovodnu mrežu. Ostvareni prihodi u 2015. godini su u iznosu od 1.563.775,94 KM, dok su rashodi iznosili 1.662.079,75 KM. 

Izrada Regulacionih planova za Apartmanska naselja "Sovrle 1" i "Haluge"

AprilOV1Vijećnici su podržali prijedlog Zaključka o ponovom podnošenju Odluke kojom se pristupa izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" Ilijaš na dnevni red prije isteka roka od 6 mjeseci. Podsjetimo prijedlog odluke je razmatran na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 31.03.2016. i nije dobila potrebnu većinu. Obzirom da se radi o projektu koji je značajan za širu društvenu zajednicu, posebno stanovništvo lokaliteta Podlugova i Sovrla istu je potrebno staviti na dnevni red radi početka realizacije projekta. Vijećnici su na današnjoj sjednici podržali prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" – Ilijaš i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje Haluge" u cilju izrade provedbenih planskih dokumenta da se predmetno područje urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata apartmanskog tipa stanovanja i isto opremi kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom poštujući odredbe Zakona o prostornom uređenju i Zakona o zaštiti okoliša. Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Plan parcelacije za izgradnju Apartmanskog naselja "Kamenica"

Usvojena je i Odluka o otvrđivanju Plana parcelacije građevinskog zemljišta za izgradnju Apartmanskog naselja "Kamenica" u površini od 43.214,00 m2, koje se sastoji od 38 parcela od čega je 36 građevinskih parcela i dvije parcele planirane su za izgradnju infrastrukture i uređenje zelenih površina sa pratećim sadržajima.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Ilijaš za 2016. godinu kojom se uređuje sistem novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Ilijaš za 2016. godinu i to: namjena podrški za tekuću proizvodnju (animalna), investicijske projekte i ostale podrške,  izvor i visina novčanih podrški, korisnici novčanih podrški i uslovi za ostvarivanje prava na novčane podrške. Podršku mogu ostvariti pravna i fizička lica  koji su ostvarili poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Općine Ilijaš i dostave dokumentaciju o ispunjavanju opštih i posebnih uslova

Informacija u oblasti zdravstva na području Općine Ilijaš

AprilOV3Zdravstvo kao veoma važan i složen segment u društvu na prostoru naše općine je prisutno u domenu primarne zdravstvene zaštite koja je organizovana u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i obavlja se kroz usluge JU "Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS (lokalitet Ilijaš i Srednje), JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS (punkt Ilijaš), JU Apoteke Sarajevo (apoteka Ilijaš i Srednje) i tri privatne apoteke te JU Dom zdravlja KS OJ Dom zdravlja Ilijaš sa ambulantama porodične medicine u Srednjem, Kamenici, Gajevima, Podlugovima i Mrakovu.

Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti g. Sanja Zagorac-Jozić istakla je:"da zahvaljujući Općinskom vijeću i Općinskom načelniku oblast zdravstva na području Općine Ilijaš ide u progresivnom smislu. Jedan od najznačajnijih projekata koji je započeo u 2015. godini jeste projekat nadziđivanja objekta Doma zdravlja Ilijaš i Općine Ilijaš. Ovim projektom Dom zdravlja će dobiti cca 500 m2 korisnog prostora čime će se stvoriti adekvatni prostorni uslovi za rad Centra za mentalno zdravlje  i obezbijediti prostorni uslovi za otvaranje Centra za fizikalnu rehabilitaciju, kao i poboljšanje prostornih uslova postojećih službi u Domu zdravlja Ilijaš.  U prethodnoj godini otvoren je i RTG kabinet čime je značajno unaprijeđena zdravstvena zaštita građana Općine Ilijaš koji više ne moraju konzumirati ovu uslugu u drugim općinama".

Direktor OJ Dom zdravlja Ilijaš dr. Nijaz Štitkovac također je izrazio zadovoljstvo poslovanjem u 2015. godini, ali je ukazao i na problem deficita kadra s kojim se susreće ova ustanova, ali je i apelovao na građane mjesne zajednice Mrakovo da prenesu svoje kartone u Ambulantu porodične medicine Mrakovo kako bi mogli imati kompletnu uslugu od strane medicinskog tima svakim danom, a na ovom lokalitetu nedavno je otvorena i apoteka.

Na samom kraju sjednice vijećnici su usvojili Zaključak kojim Općinsko vijeće Ilijaš traži od JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo angažman jednog stomatologa i jednog doktora medicine. 


 

 
Sutra 40. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 25 Tra 2016 06:47

40. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održati u utorak, 26.04.2016. godine u 10:00 sati u velikoj sali Općine Ilijaš.
Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 39. sjednice
3. Prijedlog Zaključka o ponovnom podnošenju tačke na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmanskog naselja Sovrle 1" – Ilijaš
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje Haluge" Ilijaš
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i plana parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja "PONEERS SYSTEM" d.o.o. Sarajevo u mjestu Ljubina
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju plana parcelacije građevinskog zemljišta za izgradnju apartmanskog naselja  "Kamenica" u mjestu Kamenica – Crna Rijeka
8. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na ŠPO za VŠP "Bistričko" – dio
9. Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Ilijaš za 2016. godinu
10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1472/7, 1475/3, 1500/3, 1501/2 – novi premjer)
11. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj:06/1-31-767/14
12. Izvještaj o radu i poslovanju JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš za 2015. godinu
13. Informacija u oblasti zdravstva na području Općine Ilijaš

 
Obilježena 24. godišnjica pružanja otpora agresiji na širem području Srednjeg i Gajeva Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 22 Tra 2016 13:56

gajevi1Polaganjem cvijeća na Spomenik šehidima i borcima NOR-a u Čevljanovićima i prigodnim kulturno-umjetničkim programom na lokalitetu Lokva počelo je obilježavanje 24. godišnjice donošenja odluke o organizovanju i pružanju otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području Srednjeg i šire okoline, što uključuje i dijelove općina Vogošća, Olovo, Vareš i Sokolac. Organizatori su udruženje RVI Ilijaš i MZ Gajevi. April 92. godine bio je presudan mjesec za gotovo sve gradove naše domovine, a ova Odluka značila je spas lokalnog stanovništva MZ Gajevi i šire, a kasnije i formiranje jedinica koje će braniti narod.
 Sve ono što je tada dogovorilo osamdeset patriota sa ovog područja u potpunosti je provedeno u djelo, a nekoliko hiljada civila bezbjedno je evakuisano na slobodne teritorije.
gajevi2-Pomiješana su osjećanja, ovog datuma se sjećam i sa tugom i ponosom. U to vrijeme u jednoj bezizlaznoj situaciji smo  našli rješenje kada je bila neizvjesna sudbina ovog stanovništva koje je bilo zbunjeno inije znalo šta da radi. Najvažnija odluka tog sastanka održanog na današnji dan  je bila da se ne predaje oružje usprkos svim ubjeđivanjima sa druge strane i pozivanjima na informativne razgovore. Formirano je pet odreda teritorijalne odbrane na ovom razuđenom području koje obuhvata osam mjesnih zajednica i graničilo je sa općinama Sokolac, Olovo i Vareš. Ti borci su kasnije ušli u sastav 126. Ilijaške brigade i Prve slavne olovske brigade. Osnovni zadatak je bio zaštiti stanovništvo,a drugi zadatak je bio organizovati evakuaciju stanovništva što je i bezbjedno urađeno i nekoliko hiljada je prebačeno na sigurne teritorije . Ovom narodu i kraju bila je namijenjena sudbina logora, mučenja, a ovaj sastanak i dogovori proistekli iz njega to je onemogućio. Važno je da mladim ljudima danas poručimo da u životu nisu samo lijepi dani, doživi čovjek i rat kao iracionalan i težak događaj, ali da se i u naizgled bezizlaznih situacijama može pronaći izlaz, kazao je u izjavi za Radio Ilijaš predsjednik tadašnjeg Kriznog štaba Hrustem Mališević.
gajevi3Historijski čas o organizaciji Kriznog štaba i samim aktivnostima pružanja otpora i formiranju odreda na ovom području održao je jedan od pripadnika kriznog štaba Džafer Herić, koji je između ostalog kazao :
-Bitno je da kažemo da smo na vrijeme donijeli odluku, sve je funkcionisalo savršeno i teritorijalna odbrana, policija, civilna zaštita i evakuisali smo stanovništvo i nismo dozvolili gubitak ljudi, stanovništva koje i jeste najveća vrijednost. Na ovom spomeniku je to ispisano i danas stojimo ponosno pored njega. S ovoga područja 133 borca su dala živote, od toga 15 zlatnih ljiljana i dva borca nosioci policijske značke, što samo po sebi govori da smo spremno pružili otpor i stali u odbranu zemlje od agresije, naveo je Herić podsjetivši na brojne rukovodioce i borce  koji su dali nemjerljiv doprinos toj borbi.
Fahrudin Demirović, predsjednik Organizacije RVI Ilijaš zahvalio se prisutnima što su uveličali ovaj događaj,a predstavnicima općinskih i kantonalnih struktura vlasti na podršci obilježavanju ovog historijski značajnog datuma za Ilijaš, Srednje i okolna sela i općine.
Nijaz Spahić, pomoćnik načelnika u Službi za boračko-invalidsku zaštitu naglasio je kontinuiranu podršku Općine Ilijaš i načelnika Općine Ilijaš svim značajnim tekovinama proteklog rata. Ovakve godišnjice i događaji su gajevi4jedina mjesta gdje se mladi na pravi način mogu informisati o nedavnoj historiji, jer o tome ne uče u svojim udžbenicima.
-Mi smo na području Ilijaša izgradili 32 spomenika i ovaj spomenik je uradila Općina Ilijaš. Finansiramo izdavanje više knjiga, pravih svjedoka šta se ovdje dešavalo od 1992.-95. godine i izuzetno je važno da su ovdje prisutni akteri tih dešavanja, da se vide i prisjete dešavanja a  ta znanja prenesu našoj djeci zbog naše i njihove budućnosti, poručio je Spahić.
Osman Smajlović, pomoćnik ministra za boračka pitanja KS kazao je da historiju, posebno odbrambenu treba na pravi način vrednovati, zapisati sjećanja, osobitodok su živi akteri dešavanja i da je svako mjesto važno i treba ga obilježiti, te je podsjetio na inicijativu izgradnje jednog centralnog Spomen obilježja na Čemerskoj planini.
Cvijeće su, osim organizatora, položili i predstavnici Općine Ilijaš, Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, Udruženja logoraša Ilijaš, Udruženja “Zlatni ljiljani”, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Kantonalne organizacije RVI, Udruženje 126. Ilijaška brigade, Udruženja antifašista Ilijaš, predstavnici MZ Gajevi i drugi.
 Prigodan kulturno- umjetnički program izveli su i ove godine učenici Osnovne škole “Srednje”, a bilo je nešto manje posjetitelja nego prošle godine. Na kraju programa zahvalio se u ime suorganizatora MZ Gajevi Besim Gljiva, te su dodijeljene zahvalnice Hrustemu Mališeviću, Džaferu Heriću, Iljki Bariću,Omeru Spahiću, Begi Duriću, Salihu Stomornjaku, načelniku Općine Ilijaš Akifu Fazliću, Nijazu Spahiću, direktoru OŠ “Srednje”, direktoru “Sarajevo-šuma” i MZ Gajevi za doprinos obilježavanju 24. godišnjice otpora na širem području Srednjeg i okolnih mjesta.

Izvor: www.radioilijas.ba

 
U Ilijašu sadnja drveća povodom obilježavanja Dana planete Zemlje Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 22 Tra 2016 11:54

posumljavanje1Akcijom pošumljavanja i čišćenjem lokaliteta Karašnica KJP "Sarajevo-šume" u saradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnom upravom za šumarstvo, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, Općinom Ilijaš i Osnovnom školom "Hašim Spahić" obilježilo je 22. april Međunarodni Dan planete Zemlje. 
 
posumljavanje2Ovom prilikom izvršena je sadnja sadnica bijelog bora s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma, koji su jedini i pravi odgovor u borbi protiv stakleničkog efekta, a samim tim i globalnih klimatskih promjena. Pošumljavanje na ovom lokalitetu će znatno doprinijeti unaprjeđenju stanja biodiverziteta na datom području, a zatim i ispunjavanju estetskih funkcija koje šuma nudi, te obezbijediti prostor za odmor i rekreaciju.
Na samom početku maifestacije prisutne je pozdravio direktor KJP "Sarajevo-šume" g. Nermin Demirović koji je istakao važnost sadnje novog drveća za očuvanje životne okoline. 

posumljavanje3Općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo što je u toku pošumljavanje iznad grada Ilijaša, jer to predstavlja korisne ekološke efekte.

Ministar privrede Kantona Sarajevo g. Muharem Šabić također je izrazio zadovoljstvo što je ove godine cetralna manifestacija povodom obilježavanja Međunarodnog Dana planete Zemlje  održava upravo u Ilijašu, jer se na teritoriji Općine Ilijaš najviše i sječe šuma. Prema riječima resornog Ministra ove godine najviše sredstava je uloženo u pošumljavanje ove lokalne zajednice u cilju odgovornog ponašanja prema našoj planeti.

posumljavanje4"Delegacija KS je danas ovdje da simbolički da podršku obilježavanju Dana planete Zemlje u cilju razvijanja ekološke svijesti kod mladih. Izuzetno mi je drago što su sa nama učenici osnovnih škola. I u narednom periodu planiramo nastaviti ovakve aktivnosti", rekao je Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS g. Elvir Kavazović.

Ovom prilikom učenici Osnovne škole "Hašim Spahić" izveli su prigodan program u cilju skretanja pažnje građanima na značaj i očuvanje prirode i sprječavanje negativnih posljedica po životnu sredinu.

Dan planete Zemlje obilježava se svake godine 22. aprila u više od 157 zemalja svijeta kao globalni pokret usmjeren ka zaštiti okoliša i prirodnih resursa Planete, a ovogodišnja kampanja nosi naziv "Drveće za planetu".

 
<< Početak < « 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas99
mod_vvisit_counterJuče2075
mod_vvisit_counterOva sedmica4357
mod_vvisit_counterOvaj mjesec40385