• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Intervju sa načelnikom Akifom Fazlićem: I u 2018. godini realizirani milionski projekti Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Utorak, 04 Pro 2018 07:57

fazlicOpćina Ilijaš u posljednjih nekoliko godina mjesto je realizacije brojnih kapitalnih projekata, posebno u oblasti infrastrukture i poboljšanja uslova života za njene građane. Takva je bila i cijela 2018. godina, a načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić u intervjuu za Radio Ilijaš kazao je da je mnoštvo projekata realizirano, ali ambiciozno postavljeni plan ipak nije ostvaren.

–S aspekta obima projekata puno toga je urađeno i mnogi projekti su realizirani, ali s aspekta plana koji je ambiciozno postavljen za ovu godinu on nije realiziran zbog nekih objektivnih okolnosti i procedura koje su nas dovele u fazu kašnjenja. Ono što je bitno da su svi ključni projekti završeni ili su u fazi realizacije, što mene čini zadovoljnim a mislim i da građani trebaju biti zadovoljni onim što je urađeno. Jedan od projekata koji je efikasno realiziran za 10 mjeseci je izgradnja Fiskulturne sale u OŠ „Hašim Spahić“. Realizacija izgradnje Gradskog trga je pri kraju, ostali su radovi oko informativnog panoa i rasvjete, još nije definisano kad će zvanično otvorenje, najvjerovatnije za Novu godinu uz doček na otvorenom prvi put u općini Ilijaš, kazao je načelnik Fazlić.

Projekti vodosnabdijevanja veoma su važni za građane i Općinu Ilijaš, a ove su godine podrazumijevali izgradnju filter postrojenja Sokolina i vodoopskrbnog sistema Vrutak, u kojoj su fazi ovi projekti?

-Oba projekta odnose se na gornje područje općine Ilijaš, opskrbni sistem Sokolina vezan je za Srednje gdje su građani godinama imali problem zamućivanja vode i zato se krenulo sa projektom izgradnje filter postrojenja Sokolina, koji je u završnoj fazi i 19. decembra treba biti završen. Sistem Vrutak u svojoj prvoj fazi podrazumijeva vrijednost od milion i 700 hiljada KM i obuhvata izgradnju vodozahvata, pumpnog postrojenja, prepumpavanja i centralnog rezervoara čime će se omogućiti da stanovnici MZ Gajevi imaju dugoročno riješeno pitanje vodosnabdijevanje. Realizacija prve faze značit će i nastavak projekta i izgradnju distributivne mreže za vodosnabdijevanje područja Nišićke i Crnoriječke visoravni jer imamo izvorište koje jer takvog kapaciteta da se može na taj način postaviti sistem. Projekat je vezan za ekonomski razvoj ovog područja, za razvoj u sferi izgradnji stambenih objekata, apartmantskih naselja, turističkih objekata i poljoprivrede.

Koji su najvažniji realizirani projekti asfaltiranja i rekonstrukcije puteva u ovoj godini?

–Po planu Direkcije za ceste ove godine trebala je krenuti rekonstrukcija ceste od Starog Ilijaša do Malešića, a realizirana je rekonstrukcije puta kroz MZ Lješevo vrijednosti oko 800 hiljada KM. Trenutno intenzivno imamo dogovore sa Direkcijom za ceste KS kako bi se realizirali projekti koji nisu u ovoj godini, definisani su i projekti od Alića rampe do Gnionice i od Edeke do mosta na Stavnji i dijela regionalne ceste prema Brezi čime želimo da u naredne dvije godine završimo rekonstrukciju regionalne ceste. Što se tiče Općine Ilijaš i lokalnih puteva ove godine smo imali i značajnu podršku Ministarstva saobraćaja, kao i federalnog i državnog budžeta a najznačajniji projekti su rekonstrukcija i druga faza projekta Vlaškovo-Gornja Karaula i izgradnja puta Vlaškovo-Misoča vrijednosti više od 600 hiljada KM i građani su dobili modernu saobraćajnicu. Urađeni su i putevi na Sokolini, nastavak puta prema Dragoradima, put za Malinovcu, nekoliko sekundarnih puteva u Kamenici. Od značajnijih lokalnih puteva finansiranih iz budžeta Općine Ilijaš naveo bih put Kadarići-Balbegovići, asfaltiran je put za Mariće u MZ Podlugovi, dionica puta u Gornjoj Luci, asfaltiran je put u MZ Malešići od podvožnjaka do škole i nekoliko manjih puteva, a svim tim projektima nastojimo da vršimo urbanizaciju svih područja naše općine.

Općinsko vijeće Ilijaš na novembarskoj sjednici podržalo je Prijedlog Nacrta Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 15.600 000  KM, to je osnov za budući Prijedlog Budžeta. Koji su to prioritetni projekti čije finansiranje je planirano?

–Budžet podržava sve aktivnosti, organizacije, ustanove, udruženja i definisani su svi prioriteti, Nacrt Budžeta je razvojni kao i prethodnih nekoliko godina, podrazumijeva nove projekte, ali prvenstveno nastavak projekata početih ove godine. Mi smo najavili projekat izgradnje Gradskog stadiona, čija će vrijednost u konačnici biti više od pet miliona maraka. Definisali smo prvu fazu, sama izgradnja objekta, novih tribina, izgradnju pomoćnog terena sa vještačkom travom koji sa Fudbalskim savezom BiH nastojimo kroz našu aplikaciju da realiziramo, koji ima vrijednost 460 hiljada KM gdje bi učešće Općine Ilijaš bilo 200 00 KM, NS BiH 260 hiljada i tako bismo dobili još jedan teren, prema standardima UEFE što bi puno značilo za rad svih koji se bave fudbalom. Pitanje izgradnje objekta vrijednosti milion i 500 hiljada KM smo definisali kroz transfer Vlade KS od pola miliona i kreditno zaduženje od milion i 200 hiljada kojima bi mi preostali dio finansirali. Prvi kredit imali smo za Sportsku dvoranu, drugi za šetalište a sljedeće zaduženje bit će za ovaj veliki infrastrukturni projekat izgradnje Gradskog stadiona Ilijaš. U 2019. godini ćemo, ja se nadam ako sve bude išlo planiranom dinamikom,  izgraditi i novu fiskulturnu salu za Srednjoškolski centar, već smo obezbjedili 500 000 KM od Vlade KS, planirano je novih 150 hiljada u kantonalnom nacrtu, Općina će obezbjediti 200 000 tako da se nadam da ćemo do početka naredne školske godine imati i novu Fiskulturnu salu u SŠC „Nedžad Ibrišimović“.

Povećanje broja radnih mjesta, nove firme, ulaganje u razvoj u industrijskih zona, povećanje vrijednosti i izvoza ono su što je obilježilo i 2018. godinu u Ilijašu.

-U ovoj godini imamo nekoliko prodaja lokacija u industrijskoj zoni, imamo povoljnu poduzetničku klimu i ona, uz stalno ulaganje u infrastrukturu, daje rezultate. Uz sve pozitivne pokazatelje, napominjem da su plate niske i da su u općini Ilijaš najniže plaće u KS upravo zato što je zaposlenost u realnom sektoru i to je jedan od zadataka vlada na višim nivoima da se pokuša nešto učiniti na povećanju plata u realnom sektoru.

Načelnik Fazlić na kraju razgovora kazao je da će tri događaja iz oblasti kulture obilježiti decembar i ispraćaj 2018. godine u našem gradu, a to su tradicionalni koncert ilahija u organizaciji BZK Preporod Ilijaš, Božićni koncert u organizaciji HKD Napredak i doček Nove godine na Trgu „Alija Izetbegović“ uz njegovo zvanično otvorenje i kulturno-zabavni program.

Izvor: radioilijas.ba/ Nermina Durić - Kahvedžić

 
Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 29 Stu 2018 09:38

javna-rasprava-1Na 25. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš održanoj 28.11.2018. godine, Općinsko vijeće Ilijaš usvojilo je Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019.godinu. 

U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu stavljaju se na javnu raspravu u periodu od 29.11.2018. godine i 17.12.2018. godine, kako bi u njoj mogli učestvovati građani Općine Ilijaš, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke, asocijacije i udruženja građana, kao i svi ostali potencijalni korisnici budžetskih sredstava.

Prijedlozi i sugestije na ponuđene Nacrte dokumenata dostavljaju se na adresu: Općina Ilijaš, ul. 126. ilijaške brigade br. 6, Ilijaš, sa naznakom „ Prijedlozi na Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu - Službi za privredu i finansije“ u pisanoj formi, a najkasnije do 17.12.2018. godine (ponedeljak).

Javna rasprava po Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu, održati će se 11.12.2018. godine (utorak) u 14:00 satiu sali Općinskog vijeća Ilijaš, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da uzmu aktivno učešće na istoj.

Nacrte dokumenata možete pogledati na oglasnoj ploči i ovdje:

alt
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijas za 2019.godinu

alt
Nacrt Budžeta općine Ilijas za 2019.godinu

 
Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Srijeda, 28 Stu 2018 13:33

25.sjednica ovDvadeset peta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ove srijede u sali Općinskog vijeća uz prisustvo 20 vijećnika. Na dnevnom redu našlo se 14 tačaka, a sjednicu je vodio dopredsjedavajući Općinskog vijeća Alen Hasković.

Nakon upućenih vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice. Potom su vijećnici usvojili Odluku kojom se Mahir Dević razrješava dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš. Razlog za donošenje Odluke je izbor na funkciju čije vršenje je nespojivo sa funkcijom izabranog člana u Općinskom vijeću, odnosno nespojivost mandata vijećnika u Općinskom vijeću Ilijaš i zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Dogovoreno je da do naredne sjednice bude pripremljen prijedlog za imenovanje novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš.

Vijećnici su, nakon obrazloženja načelnika Općine Ilijaš Akifa Fazlića, jednoglasno podržali Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu. Projicirani prihodi Nacrtom Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu iznose 15.600.000 KM, a što je za 17,57 % manje u odnosu na aktuelni plan prihoda za 2018. godinu.

Porezni prihodi koji pripadaju Općini planirani su u iznosu od 5.647.000,00 i ukupnoj strukturi projekcije prihoda budžeta učestvuju sa 36,20%. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.384.500,00 KM i u ukupnoj strukturi projekcije prihoda učestvuju sa 15,29%. U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi po osnovu rente i uređenja građevinskog zemljišta, prihodi od općinskih komunalnih taksi za istaknutu firmu i prihodi od usluga za radnje pred organom uprave općine Ilijaš.

25.sjednica ov 1U strukturi projekcija prihoda tekući transferi viših nivoa vlasti, prije svega Kantona Sarajevo učestvuju sa 3,96%. Kapitalni transferi viših nivoa vlasti planirani u iznosu od 2.425.500 KM i u ukupnoj strukturi učestvuju sa 15,55%.

Ukupno projicirani rashodi i izdaci Nacrtom Budžeta za 2019. godinu iznose 15.600.000 KM, što je za 17,51% manje u odnosu na aktuelni plan Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu stavlja se na javnu raspravu objavom na web stranici Općine, objavom na oglasnoj ploči i javnom prezentacijom u sali Općinskog vijeća. U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Ilijaš za 2019. godinu se određuje u trajanju od 15 dana, počev od 29. novembra 2018. godine do 13. decembra 2018. godine. Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge mogu će je dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 17. decembra 2018. godine do 12:00 sati.

Vijećnici su podržali Prijedlog Odluku o davanju mišljenja na 25.sjednica ov 2Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume i šumska zemljišta na području Kantona Sarajevo – Općina Ilijaš i to spomenika prirode Skakavac i zaštićenog pejzaža Bijambare.

Također je usvojena izmjena Odluke o davanju saglasnosti na plan utrošaka namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma. Ovom Odlukom se daje saglasnost na plan utroška namjenskih sredstava u iznosu od 385.000,00 KM prikupljenih od naknada za korištenje državnih šuma na području općine Ilijaš u 2018. godini za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih objekata i to za asfaltiranje puteva u MZ Kamenica 75.000,00 KM, sufinansiranje asfaltiranja puteva u naselju Borak 100.000,00 KM i sufinansiranje izgradnje filter - postrojenja Sokolina u vrijednsoti 210.000,00 KM.

Primljena je k znanju informacija o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01. – 30.09.2018. godine. Budžet Općine u pomenutom periodu bilježi 12.100.451,00 KM ostvarnih prihoda, što je 64% od planiranih prihoda u Budžet za 2018. godinu. S druge strane, ostvareni su izdaci u iznosu od 8.82.130,00 KM, što predstavlja 47% od planiranih izdataka u Budžetu za 2018. godinu. Prema tome, ostvaren 2je suficit za navedeni period u iznosu od 3.277.321,00 KM.

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Apartmansko naselje Doci“ gdje je investitor planirao izgradnju 15 objekata.

Vijeće je usvojilo Rješenje o razrješenju člana Komisije za statut i propise Medihe Herić, a izabran je Selvir Husejnović za novog člana iste komisije. Usvojena su i dva Rješenje iz imovinsko – pravne oblasti.

Usvojen je Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih općine Ilijaš. Ovim Pravilnikom Općina će podržati učešće mladih sa područja općine Ilijaš na naučnim konferencijama, edukacijama, seminarima, istraživačke posjete u svrhu pisanja naučnih radova i realizacije projekata, stručnom usavršavanju, takmičenjima i slično na regionalnom i međunarodnom nivou.

Na kraju sjednice primljena je k znanju informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.

 
Materijali za XXV sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
 

Poštovani,

Materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš (XXV sjednica) možete preuzeti na sljedećem linku:

alt Materijali za XXV sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš

 

 
Čestitka povodom Dana državnosti BiH Ispis Email
Autor Nermina Avdukić   
Nedjelja, 25 Stu 2018 17:09

zastava bihPovodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković, uputili su čestitku u kojoj se kaže:

“Povodom Dana državnosti BiH, u ime Općine Ilijaš, te u svoje lično ime, upućujemo iskrene čestitke svim građanima općine Ilijaš i Bosne i Hercegovine. Obilježavajući ovaj praznik prisjećamo se bogate dugogodišnje historije kroz koju smo uspjeli sačuvati državnost i kontunuitet Bosne i Hercegovine. Simbolika ovog datuma poziva nas na dostojanstveno obilježavanje i obavezuje nas da trajno djelujemo na očuvanju naše domovine.“

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 


Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2019.godinu


Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2019.godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas562
mod_vvisit_counterJuče1794
mod_vvisit_counterOva sedmica7694
mod_vvisit_counterOvaj mjesec24051