Održane vandredna i redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
IMG 8092Danas su održane dvije sjednice Općinskog vijeća Ilijaš, vandredna i redovna. S obzirom da aktuelnom načelniku ističe mandat 01. novembra na vandrednoj sjednici donesena je Odluka o izboru vršioca dužnosti Općinskog načelnika.
U narednom periodu počev od 01. novembra Akif Fazlić će obavljati dužnost načelnika sve do donošenja Odluke o o potvrđivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora.
Druga tačka vandredne sjednice bila je Odluka o privremenom finansiranju za period od 01.01.2021 do 31.03.2021. godine, koja je i usvojena.
Donesen je Zaključak da se održi i redovna sjednica koja je bila planirana za 03. Novembar. Na redovnoj sjednici zbog epidemioolške situacije sva pitanja i inicijative su dostavljeni u pisanoj formi. Razmatrana je Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.do 30.09. 2020. godine . Osnovni elementi Informacije su prikaz planiranih i osvarenih prihoda i primitaka za navedeni period,prikaz planiranih i ostvarenih izdataka .
Budžet općine Ilijaš u pomenutom periodu bilježi 10.147.075,00 KM ostvarenih prihoda .
Ostvareni su izdaci u iznosu od 7.737.124, 00KM. Prema tome,ostvaren je suficit za navedeni period u iznosu od 2.409.951,00 KM . Usvojen je Prijedlog Odluke o davanju na korištenje fiskulturne sale Javnoj ustanovi OŠ Hašim Spahić. Fiskulturna sala se daje na korištenje radi održavanja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja za potrebe učenika škole. Kako dosadašnja sala nije nije zadovoljavala pedagoške standarde i opće normative za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila pokazala se neophodnom izgradnja jednog ovakvog objekta.
Općina Ilijaš ima tendenciju izdvajanja budžetskih sredstav a za pružanje podrške ustanovama obrazovanja kao i afirmaciji sporta kako za učenike tako za sve građane općine Ilijaš.
Usvojen je Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana Apartmansko naselje Ljubnići QTR BS Ilijaš. Planski osnov za doošenje Odluke je Prostorni plan KS za period 2003 do 2023. godine. Planom je planirana izgradnja 26 apartmanskih objekata , putna komunikacija sa trotoarima i jedna parcela za izgradnju komunalne infrastrukture.
Donesena je Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana Apartmansko naselje Doci . Cilj izrade provedbenog planskog dokumenta je da se predmetno područje urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata apartmanskog tipa stanovanja i isto primijeni kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.
Usvojen je i Prijedlog rješenja iz imovinsko pravne oblasti izgradnja trake za spora vozila M 18.
Primljena je ka znanju Informacija o uspjehu učenika i dat pregled uspjeh učenika u učenju i vladanju na kraju školske godine, o realizaciji nastave , inkluziji takmičenjima, slobodnim aktivnostima, društvenoj i kulturnoj djelatnosti, stručnom nadzoru nad radom škola, te oblicima saradnje i podrške osnovnim školama u cilju unapređenja odgojnoobrazovnog rada. Na kraju sjednice Predsjedavajuća OV Alma Omerović i općinski načelnik Akif Fazlić su se zahvalili vijećnicima na korektnom radu i dobroj saradnji u proteklom mandatu.