Home Strategija razvoja
Strategija razvoja

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 2013.-2017. GODINE

 Preuzeti čitav dokument

 

Preambula

Općina Ilijaš preduzima značajne korake u planiranju sopstvenog održivog razvoja u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i savremenim evropskim i svjetskim tokovima. Danas je suštinski element u bilo kojoj zemlji jačanje lokalnih kapaciteta i razvijanje svijesti u cilju lokalnog održivog razvoja.

Obzirom da je Bosna i Hercegovina jasno opredijeljena i akter je procesa europskih integracija kao i drugih međunardonih tokova, od značaja za izradu ove lokalne strategije održivog razvoja je i postojanje i primjena niza međunarodnih strateških dokumenata kao što su: Strategija održivog razvoja EU, Lisabonska strategija EU i Nova Lisabonska strategija EU, Milenijumski ciljevi (UN)....

Mnoge zemlje su svoje nacionalne strategije održivog razvoja već uskladile sa pomenutim nadnacionalnim strategijama i ciljevima.

Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojenu strategiju održivog razvoja, kao ni strategiju razvoja uopće. U maju 2010. g. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH dovršila je izradu prijedloga Strategije razvoja BiH, ali taj dokument do danas nije usvojen, pa se i ne primjenjuje.

Strategija održivog razvoja nije usvojena, niti pripremljena na nivou FBiH kao ni Kantona Sarajevo, kome općina Ilijaš administrativno pripada.

Stoga je izrada Strategije održivog razvoja općine Ilijaš referisana, u pogledu podržanosti njenih ciljeva, programa i projekata sa viših nivoa vlasti, na aktuelne sektorske strategije i druge planske dokumente od interesa za održivi razvoj, usvojene na nivou BiH, FBiH, Kantona Sarajevo i Sarajevske ekonomske makro-regije.

U oblasti životne sredine i infrastrukture to su:

 • Strategija protivminskog djelovanja BiH (2009.-2019.)
 • Federalna strategija zaštite okoliša
 • Federalna strategija zaštite zraka
 • Federalna strategija upravljanja otpadom
 • Federalna strategija upravljanja vodama (u nacrtu)
 • Strateški plan i program razvoja energetskog sektora FBiH
 • Srednjoročni program Elektrodistribucije Sarajevo (2012.-2015.)

U oblasti ekonomskog i ruralnog razvoja to su:

 • Strategije razvoja BiH (2010-2014.)
 • Strategije razvoja Federacije BiH (2010-2020.)
 • Projekt i Akcioni plan: Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH (2011.-2015.)
 • Projekt: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH
 • Strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine (2008.-2018.)
 • Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH (2006.-2010.), koja je još uvijek u primjeni
 • Program suzbijanja i kontrole bruceloze kod ovaca i koza u Federaciji BiH (januar 2010.-decembar 2016.)
 • Strategija i Okvir za implementaciju razvoja Sarajevske ekonomske makroregije Smjernice i ciljevi fiskalne politike Kantona Sarajevo (2011.-2013.)

U oblasti društvenog razvoja to su:

 • Strategija zapošljavanja u BiH (2010.- 2014.)
 • Strategije socijalne uključenosti BiH (2010.-2014.)
 • Državna strategija BiH za borbu protiv nasilja nad djecom (2007.-2010.), koja je još uvijek u primjeni
 • Akcioni plan za djecu BiH (2011.-2014.)
 • Strategija održivog razvoja Općine Ilijaš 2013.-2017. 5 / 201
 • Revidirana strategija BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma
 • Strategija razvoja nauke u BiH (2010.-2015.)
 • Mapa puta i Plan aktivnosti za uključivanje BiH u EU programe za cjeloživotno učenje i mladi u akciji (do kraja 2013. godine)
 • Revidirani akcioni plan BiH o obrazovnim potrebama Roma
 • Strategija razvoja sporta u BiH (2010.-2014.)
 • Strategija kulturne politike u BiH
 • Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema u Federaciji BiH (2008.-2018.)
 • Strategija za razvoj primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH
 • Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji BiH (2010.- 2019.)
 • Strategija zdravlje i mladi u Federaciji BiH
 • Strategija i Plan akcije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH (2011-2015.)
 • Strategija informatizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo (2012.-2015.) – u nacrtu

Strategija održivog razvoja općine Ilijaš dokument je od izuzetnog značaja, koji definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan, dugoročan, neprekidan, sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života (ekonomski, socijalni, ekološki i institucionalni) na lokalnom nivou. U Strategiji se potencira izrada modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanja ili znatno smanjuje uticaje koji prijete ili štete zdravoj životnoj sredini i prirodnim resursima.

Općina Ilijaš ima već usvojene sektorske strateške i planske dokumente u primjeni:

 • Strategija razvoja općine Ilijaš zasnovana na poštivanju ljudskih prava 2007.-2012.
 • Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP)
 • Strategija prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom 2011.-2013.

Svi prethodno navedeni općinski razvojni dokumenti i njihovi ciljevi, kao i budžetska planska dokumenta općine Ilijaš, Kantona Sarajevo i Fedracije BiH uzeti su u obzir pri izradi Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2013. do 2017. godine (u nastavku: Strategija).

Izradi ove Strategije pristupilo se sistematski i u partnerstvu sa Regionalnim centrom za životnu sredinu i drugim lokalnim akterima. Tokom 2009. godine potpisan je Ugovor o razumijevanju između općine Ilijaš i REC-a čime se i zvanično krenulo u realizaciju ovog dijela projekta u kojem je predviđena izrada Strategije održivog razvoja.

Da bi se stekli i drugi neophodni preduslovi za izradu Strategije, Općinski načelnik Općine Ilijaš je 23.06.2011. godine na osnovu člana 107 Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.20/09) donio Odluku o imenovanju Komisije za izradu Strategije. Ovom Odlukom imenovana je Komisije za izradu Strategije, koju čine predstavnici lokalne uprave, poslovne zajednice, javnih institucija i preduzeća, nevladinih organizacija i medija.

Projektni tim

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 


Preliminarne rang liste

potencijalnih korisnika FBiH za Kanton Sarajevo za općinu Ilijaš, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.


Preliminarna rang lista - totalno uništen stambeni objekat


Preliminarna rang lista - djelimično oštećeni stambeni objekt


Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas670
mod_vvisit_counterJuče981
mod_vvisit_counterOva sedmica5826
mod_vvisit_counterOvaj mjesec33265