Home Vijesti Obraćanje Općinskog načelnika Akifa Fazlića povodom Dana reintegracije i Dana nezavisnosti BiH
Obraćanje Općinskog načelnika Akifa Fazlića povodom Dana reintegracije i Dana nezavisnosti BiH PDF Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 02 Ožu 2017 15:41
Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, koja je održana 28.02.2017. godine povodom Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH, Općinski načelnik obratio se prisutnim. Obraćanje Općinskog načelnika prenosimo u cjelosti. 
 
SvecanaSjednicaOV 076"Koristim priliku da Vas sve poselamim i pozdravim, da Vam zaželim dobrodošlicu u našu Općinu, u naš Ilijaš i iskažem veliku zahvalnost svima vama koji ste danas svojim prisustvom uveličali ovaj  najznačajniji datum za Općinu Ilijaš.
Na današnji dan prije 21. godinu Općina Ilijaš je reintegrirana u Ustavno-pravni poredak Federacije Bosne i Hercegovine. 
29. Februara 1996. godine jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH i predstavnici lokalne vlasti naše općine ušli su u grad Ilijaš. Ovaj dan je značio početak povratka, kao i konačnu deblokadu Sarajeva. 
Proces reintegracije, obnove i povratka trajao je jako dugo. Kroz projekte međunarodne pomoći, pomoći Vlade Kantona Sarajevo, javnih preduzeća na nivou Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, kao i mnogih drugih uspjeli smo obnoviti Općinu Ilijaš. 
Nažalost tu obnovu i povratak mnogi Ilijašani nisu dočekali. 
314 šehida  i poginulih boraca ostali su u mezarjima i grobljima izvan naše Općine. S velikim bolom nosimo i činjenicu da još uvijek nismo pronašli naša 53 nestala sugrađanina, kao i da još uvijek niko nije osuđen za ratne zločine iz mjeseca maja i juna 1992. godine. 
Ovo je prilika i mjesto da iskažemo pijetet prema našim šehidima i poginulim borcima, kao i prilika da iskažemo zahvalnost našim borcima pripadnicima 126. Ilijaške brigade i drugih jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na časnoj i hrabroj borbi za očuvanju suverene i nezavisne države Bosne i Hercegovine. 
Referendum o nezavisnosti, izgnanstvo, prve linije odbrane slobodnih teritorija, pogibije i stradanja, povratak, su sastavni dio naše Ilijaške bliže historije. 
  Ponosni smo na sve ono što smo uradili i kako smo to radili u tim teškim vremenima. 
 
S punim dostojanstvom danas dočekujemo i obilježavamo Dan Općine Ilijaš i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Dan Općine je najljepša prilika da rezimiramo što smo to uradili u prethodnom periodu i kakvi su planovi za ovu godinu.
 
2016. godina je godina prosperiteta naše Općine. Gotovo u svim oblastima društveno-ekonomskog razvoja ostvaren je progres i zavidan napredak. Općina Ilijaš sve više se pozicionira kao prostor snažnog ekonomskog rasta i zapošljavanja. 
Naša Općina sve više dobiva atribute industrijske Općine, sa razvijenom  pretežno drvnom i metalskom granom industrije sa preovlađujuće izvoznom orjentacijom. Privreda Općine Ilijaš je u 2016. godini izvezla roba u vrijednosti od 169 miliona KM, što nas je pozicioniralo na drugo mjesto u Kantonu Sarajevo. Jedina smo Općina u Kantonu Sarajevo koja ima veći izvoz od uvoza, gdje je pokrivenost uvoza izvozom 214 %. Ovakav ekonomski rast omogućio je otvaranje velikog broja radnih mjesta. 
Sve relevantne statistike su registrovale da je Općina Ilijaš u posljednje tri godine imala ubjedljivo najveće stope porasta broja zaposlenih u Kantonu Sarajevo. U 2016. godini ona je iznosila 16,4 % ili 550 novih radnih mjesta, a što je uticalo na smanjenje broja registriranih nezaposlenih lica, sa 5.362 na 5.131 odnosno 231 manje prijavljeno lice na evidenciji Službe za zapošljavanje Ilijaš.
Pored industrije sve više se razvija građevinarstvo, trgovina, transport i usluge. 
Poljoprivreda i turizam su strateške grane. Preko 800 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ostvarilo je značajne rezultate, prije svega u proizvodnji mlijeka i mesa.  Zaštićeno područje Bijambare se sve više afirmiše kao značajna turistička destinacija.
Kada je u pitanju sfera društvenog razvoja u 2016. godini oblast obrazovanja i oblast zdravstva su bili naš prioritet.  U objekte obrazovanja  (OŠ "Podlugovi", OŠ "Hašim Spahić", OŠ "Srednje") investirano je 1,2 miliona KM.
Centralni objekat Doma zdravlja Ilijaš je nadograđen i redizajniran, čime se dobilo 509 m2 dodatnog prostora  za uvođenje novih funkcija (Centar za fizikalnu terapiju i Centar za mentalno zdravlje). Vrijednost projekta je preko 900.000,00 KM od čega je Vlada Kantona Sarajevo obezbjedila 600.000,00 KM. Kroz ZgradaOpcineRenovirana 023ovaj projekat je nadograđen i redizajniran objekat Općine Ilijaš, čime su poboljšani uslovi rada Organa Uprave, a Općinsko vijeće Ilijaš je dobilo modernu salu Općinskog vijeća.
2016. godina je obilježila intezivna rekonstrukcija i modernizacija saobraćajne infrastrukture. Ukupna vrijednost investicija u ovoj oblasti je iznosila preko 4,5 miliona KM. Najveći implementator projekata bila je Direkcija za ceste Kantona Sarajevo sa 2,0 miliona KM, koja su utrošena u rekonstrukciju i modernizaciju Regionalnih cesta. 
KJP Sarajevo-šume iz sredstva OKFŠ-a su izdvojile sredstva u iznosu preko 1,0 milion KM u rekonstrukciju i modernizaciju putne infrastrukture na širem regionu Srednjeg i Nišića. Izgrađen je put kroz Industrijsku zonu Luka u dužini od 910 metara. Započeta je rekonstrukcija i modernizacija puta Stari Ilijaš-Vlaškovo.  Asflatirani su putevi za : Gornje Kadariće, Radića potok, Polomsku, Doce, mezarje Popovići, izgrađen pješački most na r. Misoči u naselju Kamenica i td.
U projekte rekonstrukcije i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže investirano je 450.000,00 KM. U saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo izvršena je rekonstrukcija rezervoara srednje zone Gradskog vodovoda kapaciteta 1.000 m3, te je izvršena rekonstrukcija vodovodnih mreža: Mrakovo - Salkanov Han, Gradski Stadion - Alića Bara i rekonstrukcija vodozahvatišta Junakovac. Izgrađene su i rekonstruisane kanalizacione mreže u naseljima Luka, Ljubnići, Podlugovima itd.
U okviru projekata rekonstrukcije i nadogradnje javne rasvjete povećali smo broj rasvjetnih tijela za 373 nova rasvjetna tijela. 
 
I u ovoj godini očekujemo značajne rezultate i pomake u svim sferama života. 
Naravno da je i dalje naš ključni prioritet lokalni ekonomski razvoj sa projiciranim stopama porasta broja zaposlenih od 6 %, što će omogućiti novih 250 radnih mjesta u ovoj godini.  Realnost ovih projekcija potvrđuju započeta gradnja proizvodnih hala od strane domaćih Ilijaških firmi (Standard, Muhić Trans, Ezio Inox, Lamers i Frimeco), kao i proširenje kapaciteta još nekoliko značajnih kompanija. 
Dodatni impuls stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta dat će i gradnja i proširenje Biznis Centra i Javne tržnice. Vrijednost ova dva projekta iznosi cca 700.000,00 KM i najvećim dijelom bit će finansirana iz sredstava Budžeta Općine Ilijaš. 
Nastavit ćemo značajno subvencionirati naše poljoprivredne proizvođače, intezivno raditi na izradi prostorno-planske dokumentacije, Adresnog registra, harmonizacije podataka kroz projekat Registracije nekretnina, kao i nastavak izlaganja podataka premjera na javni uvid za K.O. na širem regioni Srednjeg i Nišića.
Kada je u pitanju modernizacija i izgradnja infrastrukture i u 2017. godini najveća ulaganja će biti u saobraćajnu infrastrukturu. 
Započeta temeljna rekonstrukcija i modernizacija regionalne ceste i modernizacija putne mreže na širem regionu Srednjeg i Nišića snažno će se nastaviti i u ovoj godini. Direkcija za ceste Kantona Sarajevo će nastaviti rekonstrukciju regionalne ceste na potezu Malešići i Lješevo, završit će asfaltiranje puta Bioča – Ahatovići, te će rekonstruisati cestu Čevljanovići – Gajevu, a u ove projekt će biti investirano 1.420.000,00 KM. Iz sredstava OKFŠ-a će biti izdvojeno 1,2 miliona KM za putnu mrežu na širem regionu Srednjeg i Nišića. Također, u okviru Budžeta Općine Ilijaš je obezbjeđeno 1,1 milion KM za modernizaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva, gdje nam je intencija da u svakoj MZ uradimo najmanje jedan putni pravac.
Dakle, blizu 4 miliona KM će biti investirano u saobraćajnu infrastrukturu. 
Kada je u pitanju komunalna infrastruktura i komunalne funkcije u 2017. godini težište će biti na vodosnabdjevanju. Akcenat ćemo dati na tri ključne aktivnosti : 
Rekonstrukcija gradskog vodovodnog sistema, koja će dominantno obuhvatiti rekonstrukciju filter postrojenja i primarne mreže u Gradu Ilijašu, a za što su već obezbijeđena sredstva od strane Vlade Kantona Sarajevo u iznosu od 500.000,00 KM.
Istražne radove i definiranje obezbjeđenja dodatnih količina vode za gradski vodovod u količini od 20-30 l/s
Završetak svih procedura (doprojektovanje, imovinsko-pravni odnosi, potrebna odobrenja za građenje i upotrebu) za vodoopskrbni sistem Vrutak, kako bi isti bio u poziciji početka realizacije u 2018.g.
 
Drugi prioritet u sferi komunalnih funkcija je elektrosnabdjevanje.  Za dugoročno elektrosnabdjevanje Grada Ilijaša i okoline, jedino rješenje predstavlja izgradnja Trafo postrojenja 110 KV, koja je po planu Eleketroprivrede trebala već započeti. Nažalost zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa njegova gradnja je prolongirana i mi očekujemo da se ovo pitanje riješi u prvoj polovini ove godine. 
Također, od Elektrodistribucije  očekujemo dalju uspješnu izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata na području Općine Ilijaš, dok će Općina Ilijaš nastaviti projekte u izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete sa novih preko 200 rasvjetnih tijela. 
Treći segment u oblasti komunalne infrastrukture i komunalnih funkcija vezan je za tretman otpadnih voda, prikupljanje i odvoz otpada i jedan broj malih ali značajnih eko-projekata. 
Kada je u pitanju društvena infrastruktura objekti i oprema zdravstva, obrazovanja i sporta će biti prioriteti i u 2017. godini. 
U sferi zdravstva potenciramo dva projekta, i to : 
projekat energetske efikasnosti i uređenja drugog dijela objekta Doma zdravlja Ilijaš 
nabavka ultra zvučnog aparata za JU Zavod za zaštitu žena i materinstvo – ambulanta ginekologije Ilijaš.
 
U oblasti obrazovanja realizirat će se projekti :
opremanje informatičkog kabineta u SŠC Ilijaš, u cilju  otvaranja informatičkog smjera, i vanjsko uređenje O.Š. Podlugovi.
 
U oblasti sporta također ćemo istaći dva projekta i to : 
izrada projektno-tehničke dokumentacije za početak I faze rekonstrukcije Gradskog stadiona i 
asfaltiranje sportske plohe u MZ Dragoradi.
 
Osim navedenih projekata u 2017.g. započeti ćemo realizaciju dva važna projekta iz ove oblasti i to : 
temeljan rekonstrukcija Društvenog Doma Podlugovi i 
Revitalizacija historijskog područja Starog Grada Dubrovnik – istočna kula.
 
Naravno da će se u toku godine realizirati niz drugih projekata u svim oblastima, ali mi smo ovdje potencirali samo one koji predstavljaju strateško opredjeljenje u daljem razvoju Općine.
 
Na kraju koristim priliku da se zahvalim svima koji su na bilo koji način doprinijeli ostvarenom progresu naše Općine. Takvih je jako puno, a ja ću ovaj put istaći Vladu Kantona Sarajevo i njene institucije, kao i naše privrednike koji daju snažan impuls u našem ekonomskom rastu. 
Čestitam Vam Dan nezavisnosti a Ilijašanima Dan Općine Ilijaš".
 
 
LAST_UPDATED2
 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilijaš (Službene novine Kantona Sarajevo br.10/18) Općinski načelnik objavljuje:
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1431
mod_vvisit_counterJuče1844
mod_vvisit_counterOva sedmica1431
mod_vvisit_counterOvaj mjesec35061