Mjere Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH, koja je u stalnom zasjedanju, danas je donijela Odluku kojom se utvrđuje postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH. Kao mjeru neposredne kontrole cijena Vlada FBiH propisuje za pojedine proizvode zadržavanje cijena na nivou zatečenom 14. maja ove godine.Mjere neposredne kontrole odnose se na proizvode u nadležnosti kantona, općine i grada propisane Zakonom o kontroli cijena, kao i na ostale osnovne životne namirnice i osnovne higijenske potrepštine, koje prodaju privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i malo.

Privredna društva i druga pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinu na veliko i malo, obavezna su primjenjivati cijene na nivou zatečenom 14. maja 2014. godine. Sastavni dio ove odluke je i spisak proizvoda na koje se ovo odnosi. Federalna vlada će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament FBiH o mjerama neposredne kontrole, a za realizaciju i nadzor
nad njenim provođenjem zaduženi su inspekcijski organi.

Zabranjeno je mijenjati cijena za sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica, tjestenine, sve vrstemesa, ribe i njihove prerađevine, so za ljudsku prehranu, šećer, mlijeko i mliječne prerađevine, jestivo ulje, margarin.
Odlukom je obuhvačena i voda pakovana u originalno pakovanje kao stolna, mineralna i izvorska voda, konzervirano povrće i voće, mesne i riblje konzerve, jaja i proizvodi od jaja, hrana za dojenčad, dijetetski proizvodi.

Isto tako, korekcija cijena je zabranjena za toaletni papir, sapun za ruke, pasta za zube, deterdženti, higijenski ulošci, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle.
Na nivou od vremena prije poplava ostaju, metle, pribor za jelo - kašike, viljuške, nož, sredstva za dezinfekciju i deratizaciju, maske za prašinu, krpe, papirni ubrusi, gumene čizme, gumene rukavice, četke za ribanje, spužve, vreće za otpatke, kao i konopci (za spašavanje, vuču, vezivanje), lopate, čekići i ekseri, skalpeli, radne rukavice, izolir trake.
Odluka se odnosi i na bezolovni motorni benzini – BAS EN 228:2008; dizel goriva – BAS EN 590:2008, te lož ulje ekstra lako „LUEL“ – BAS 1002:2004.

Kako se kaže u obrazloženju ove odluke, pravni osnov za njeno donošenje je sadržan u odredbama Zakona o kontroli cijena kojima se propisuje da Vlada FBiH, pored ostalog, kao mjeru neposredne kontrole cijena može za pojedine proizvode i usluge propisati zadržavanje cijena na zatečenom, odnosno određenom nivou (zatečene cijene).

Vlada FBiH na 46. hitnoj sjednici, održanoj 15.maja 2014. godine, donijela je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području FBiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale katastrofalne poplave.

Za ublažavanje posljedica stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, a koje se između ostalog, ogledaju u poremećaju ponude i potražnje, te cijena osnovnih životnih namirnica i osnovnih higijenskih potrepština, Vlada Federacije BiH, u skladu sa svojim ovlaštenjima propisanim Zakonom, stavit će na raspolaganje raspoložive stalne robne rezerve koje se formiraju za potrebe snabdijevanja radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih većim prirodnim elementarnim nepogodama ili
drugim izvanrednim prilikama.

Federalna vlada uputila je danas inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da osiguraju skraćene procedure pregleda i uvoza materijala koji služe za pomoć, što uključuje i prehrambene artikle, a naročito vodu.

Svim privrednim društvima u FBiH Vlada je uputila poziv za hitan sastanak na kojem će biti razmotrena mogućnost zajedničkog angažmana i doprinosa u pružanju pomoći stanovnicima u područjima ugroženim poplavama i klizištima i saniranju posljedica uzrokavanih ovom pirodnom nesrećom.

Zaduženi su Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar da, nakon povlačenja voda u vodotoke rijeka, u saradnji s Federalnim zavodom za agropedologiju, Federalnom upravom za inspekcijske poslove, kantonalnim i općinskim organima, ispitaju uzorke proizvoda na poplavljenim zemljištima i izvrše mikrobiološku i fizikalno-hemijsku analizu