About Us

We are Wane Corporation

LISTA VIJEĆNIKA

Alma OMEROVIĆ

Alma OMEROVIĆ

Predsjednica Općinskog vijeća
+ 387 61 29 58 02
alma.omerovic89@hotmail.com

Anel BUMBULOVIĆ

Anel BUMBULOVIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 61 83 89 03
bumbulovicanel@gmail.com

Mehmed SINANOVIĆ

Mehmed SINANOVIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 62 32 93 87
smehmed08@gmail.com

Elma MASNOPITA

Elma MASNOPITA

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 62 88 33 48
elmamasnopita@hotmail.com

Alen HASKOVIĆ

Alen HASKOVIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 62 54 03 47
haskovic.a@gmail.com

Alen ARNAUTOVIĆ

Alen ARNAUTOVIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 62 53 11 99
alen_blue@live.com

Adem ALIĆ

Adem ALIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 61 82 88 27
adem555alic@hotmail.com

Halid DIZDAREVIĆ

Halid DIZDAREVIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 62 24 11 82
halid.dizdarevic321@gmail.com

Seid BEKTIĆ

Seid BEKTIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 62 12 23 31
bektic.seid@gmail.com

Kenan HASIĆ

Kenan HASIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 62 94 01 20
kenanhasic94@gmail.com

Semir DEDIĆ

Semir DEDIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 61 96 93 90
semadedic@gmail.com

Denis DILBEROVIĆ

Denis DILBEROVIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 61 90 50 74
denisdilberovic8@gmail.com

Anela SUBAŠIĆ

Anela SUBAŠIĆ

Stranka demokratske akcije - SDA
+ 387 63 04 33 55
anelasubasic12@gmail.com

Vernera BEŠLIJA

Vernera BEŠLIJA

Narod i pravda - NIP
+ 387 62 63 15 88
vernesa.beslija@gmail.com

Almir ŠPIODIĆ

Almir ŠPIODIĆ

Narod i pravda - NIP
+ 387 61 40 34 64
vros.presjednik@gmail.com

Kenan BUZA

Kenan BUZA

Narod i pravda - NIP
+ 387 61 49 34 94
kenanbuza@live.com

Dino ČUSTOVIĆ

Dino ČUSTOVIĆ

Narod i pravda - NIP
+ 387 62 55 63 34
dinostonitenis1@gmail.com

Adnan ABADŽIJA

Adnan ABADŽIJA

Narod i pravda - NIP
+ 387 61 76 90 30
adnanabadzija@gmail.com

Amina RAMIĆ

Amina RAMIĆ

Narod i pravda - NIP
+ 387 60 30 53 36 2
aminaramic1@hotmail.com

Meho HIDO

Meho HIDO

Narod i pravda - NIP
+ 387 61 36 65 34
hidomeho@gmail.com

Alema DŽAFO

Alema DŽAFO

Narod i pravda - NIP
+ 387 62 69 15 40
dzafoalema@gmail.com

Alan ŠERAK

Alan ŠERAK

Socijaldemokratska partija - SDP
+ 387 62 14 09 55
alanserak@gmail.com

Selma BARIĆ

Selma BARIĆ

Socijaldemokratska partija - SDP
+ 387 63 69 14 20
selma3008@hotmail.com

Akif BEŠLIJA

Akif BEŠLIJA

Savez za bolju budućnost - SBB
+ 387 61 61 94 15
beslijaakif@gmail.com

Muhamed HANDŽIĆ

Muhamed HANDŽIĆ

Savez za bolju budućnost - SBB
+ 387 61 61 33 77 92
muhamedhandzic5@gmail.com

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba