OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA
OPĆINA ILIJAŠ
Rb Opis i oznaka
po JRJN
Vrsta postupka i
broj obavještenja
o dodjeli ugovora
sa Portala JN
Podaci o dobavljaču
u okvirnom sporazumu
(Naziv, ID broj mjesto)
Osnovni elementi
ugovora/okvirnog sporazuma
(Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,
rok plaćanja, garantni period.... )
Opis izmjene
osnovnih
elemenata
ugovora i
datum izmjene
Ostatak
vrijednosti
ugovora
nakon
učinjene izmjene
(ostatak vrijednosti
okvirnog sporazuma)
Datum
zaključenja
ugovora
Datum
potpune realizacije
ugovora/okvirnog sporazuma i
ukupna
utrošena
vrijednost
Napomena
(obrazloženje)
1 Zastave

35821000-5
Direktni sporazum

Broj obavj.: 976-8-1-23/20
“PROVIS” d.o.o.
Visoko

ID:4218260900005
4.124,82 KM

10 (deset) dana od dana obostranog potpisa ugovora

30 dana po ispostavi fakture

25.02.2020.
2 Usluge osiguranja od nesreća

66512100-3
Konkurentski zahtjev

Broj obavj.: 976-7-2-5/20
“SARAJEVO-OSIGURANJE” d.d.
Sarajevo

ID:4200326930001
3.272,00 KM

sukcesivno tokom ugovornog perioda- 1 godina

30 dana po ispostavi fakture

19.02.2020.
3 Usluge nadzora alarmnih uređaja

79711000-1
Direktni sporazum

Broj obavj.: 976-8-2-17/20
Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITAS d.o.o.
Sarajevo

ID:4227417480004
4.212,00 KM

sukcesivno tokom ugovornog perioda od 1 godine dana

30 dana po ispostavi fakture

17.02.2020.
4 Usluge organiziranja događanja

79952000-2
Direktni sporazum

Broj obavj.: 976-8-2-19/20
“TROPIK” d.o.o.
Zenica

ID:4218082610006
1.500,00 KM

Ugovor će se izvršiti za Dan općine Ilijaš dana 28.02.2020. godine

30 dana po ispostavi fakture

17.02.2020.
5 Građevinski radovi na srednjim školama

45214220-8
Konkurentski zahtjev

Broj obavj.: 976-7-3-3/20
“FAZUM GRADNJA” d.o.o.
Ilijaš

ID:4200347420003
36.270,00 KM

25 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

30 dana po ispostavi fakture

12.02.2020.